Boží království totiž není v řeči, ale v moci. (1. Korintským 4,20)

Logos 2021


  • Logos leden 2021
    leden