Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

Logos 2006


  • Logos prosinec 2006
    prosinec
  • Logos listopad 2006
    listopad