„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Logos 2006


  • Logos prosinec 2006
    prosinec
  • Logos listopad 2006
    listopad