A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Logos listopad 2006


Logos listopad 2006

Vybíráme