Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Logos 2019


  • Logos září 2019
    září
  • Logos Červen 2019
    Červen
  • Logos květen 2019
    květen
  • Logos duben 2019
    duben
  • Logos Únor 2019
    Únor
  • Logos leden 2019
    leden