Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

Logos 2020


  • Logos duben 2020
    duben
  • Logos Únor 2020
    Únor