„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Logos 2020


  • Logos duben 2020
    duben
  • Logos Únor 2020
    Únor