A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Logos 2020


  • Logos duben 2020
    duben
  • Logos Únor 2020
    Únor