Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)

Ballet Magnificat

Americký baletný súborvystúpil v Bratislave

 

V utorok 10. mája 2011 sme v Dome kultúry Ružinov v Bratislave boli svedkami nádherného divadla v podaní amerického baletného súboru Ballet Magnificat. Vzhľadom na to, že s obdobným spôsobom prezentovania evanjelia nemáme skúsenosti, naše očakávanie bolo trochu rozpačité, aj keď sme počuli o úspechu predstavení v nemeckých mestách. To, čo sme videli, bolo nielen vysoko profesionálne zvládnutie scén a prvkov, ale aj celá choreografia a hlavne odkaz boli excelentné.

Hlavnou myšlienkou bol príbeh márnotratného syna z Lukášovho evanjelia, jemne prispôsobený dnešnému človeku. Márnotratným synom bol manžel, ktorý sa poháda s dcérou a manželkou, ktorej vráti prsteň, a odíde do sveta. Tam sa nechá opiť čarom hriechu, ale skončí na mizine. Príbeh pokračuje rovnako ako v evanjeliách, nakoniec vstúpi do seba, vráti sa k Biblii a príde domov.

Pre tých, ktorí dôverne poznajú tento príbeh, bolo až zarážajúce, s akou presnosťou, detailom a umeleckým výkonom vedeli vykresliť účinkujúci, ale aj scenárista či už negatívne, alebo pozitívne pocity. Bolo naozaj veľmi inšpirujúce sledovať známy príbeh v novom šate.

Zakladateľkou Ballet Magnificat je strieborná medailistka z Medzinárodnej baletnej súťaže z roku 1982 Kathy Thibodeaux, ktorá založila Umeleckú školu baletu v roku 1989 v Jacksone, hlavnom meste štátu Mississippi, kde sa dodnes nachádza sídlo školy. Spomínaná škola sa zameriava na technickú výučbu tanečného a hudobného odboru v kresťanskom prostredí. Tvoria ju profesionálni tanečníci z rôznych kútov sveta a absolventi amatérskeho tréningového centra.

Od svojho založenia sa Ballet Magnificat a jeho dva súbory každoročne predstavia približne 80-tisícovému publiku na koncertných turné v USA a Kanade. Súbory sa predstavili aj na turné v Singapure, Kostarike, Portoriku, Hondurase, Kolumbii, Izraeli, Nemecku, Holandsku, Belgicku, Poľsku, v Čechách, na Kajmanských ostrovoch či v Macedónsku. Hlavným zámerom a cieľom súboru je vyzdvihnúť a osláviť meno Ježiša Krista.

Niekoľkými otázkami sme vyspovedali umeleckého vedúceho a autora Márnotratného putovania Jiřího Sebastiana Voborského.

ballet-magnificat-1-1.jpgRasťo: V ktorom roku si sa pripojil k Balletu Magnificat a stal sa jeho súčasťou?
Jiří: Bolo to v roku 1993, keď som bol na tri mesiace v Spojených štátoch a dostal som od kamaráta videokazetu zo súboru. Úplne ma to zmietlo z nôh. Uveril som v Čechách a chcel som spojiť vieru s tancom – a Ballet Magnificat bol toho naplnením.

Baletu si sa venoval už pred obrátením?
Ja som na základnej škole v prvej triede začal s ľudovými tancami a boli sme na kyjovských slávnostiach, kam prišla aj profesorka z konzervatória v Prahe a videla ma tancovať. Spýtala sa, či viem urobiť šnúru, hovorím jej áno. Na to povedala, aby som urobil skúšky na konzervatórium, a tak začala moja cesta k baletu.

Môžeš nám priblížiť vašu baletnú školu?
Takže, skladáme sa z dvoch profesionálnych súborov Alfa a Omega. A tie jazdia zhruba dva až tri týždne z každého mesiaca na turné. Pod súbormi máme tréningový program, niečo ako základnú umeleckú školu.

Aké je zastúpenie v rámci školy?
V rámci súborov Alfa a Omega priamo pôsobí 30 až 35 profesionálnych tanečníkov, v tréningovom programe asi 40 ľudí z piatich kontinentov, kde sa môžu hlásiť absolventi stredných škôl, a v základnej umeleckej škole asi 400 žiakov.

Najexotickejšia krajina, kde ste vystupovali?
Singapur.

A najväčšie publikum?
14-tisícové v Indianapolise v Indiane.

Povedz nám ešte niečo o sebe.
Mám 36 rokov, som 11 rokov ženatý, mám 3 deti, osemročného Benjamína, päťročnú Máju a trojmesačného Salamóna. Sme veľmi nadšení, že Pán otvoril dvere na Slovensko. Po prvýkrát sme prišli do Čiech v roku 1999 a od tej doby som sa snažil dostať sem na Slovensko. Aj keď sa nám dnes netancovalo ľahko, vnímame, akoby sa niečo nové otváralo v duchovnom svete.

Veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšie vystúpenia v budúcnosti na Slovensku.Související články

Záhadné Turínske plátno - vzácna relikvia?|Logos 6 / 2007 | Veronika Kováčová |Věda a víra