„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

City Harvest Church v Singapure

Článek bude zveřejněný později.Související články

HILLSONG NewYork City|Logos 10 / 2010 | Radovan Kapusta |Aktuálně
The Harvest of Grace|Logos 9 / 2014 | Michal Belko|Téma
Harvest Team v Pelhřimově a Hranicích|Logos 3 / 2014 | Redakce |Ze života církve
King’s Revival Church International|Logos 12 / 2012 | Radovan Kapusta|Reportáž
Reportáž z Yoido Full Gospel Church|Logos 1 / 2012 | Tomáš Radnóty|Reportáž