„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Je čas iba fyzikálna veličina?

Text nezverejnený.Související články

Určený čas|Logos 5 / 2017 | Peter Morvay|Eschatológie
Čas plynie|Logos 5 / 2007 | Martin Meliško |Převzato z Új Exodus
„Nemáme kráľa, iba cisára“ I.|Logos 4 / 2013 | Peter Málik|Z historie
Nemáme kráľa, iba cisára II.|Logos 6 / 2013 | Peter Málik|Z historie
Dôležité je naučiť sa tvoriť, nie iba dostať a mať|Logos 12 / 2008 | Daniel Šobr |Rozhovor