Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Je čas iba fyzikálna veličina?

Text nezverejnený.Související články

Určený čas|Logos 5 / 2017 | Peter Morvay|Eschatológie
Čas plynie|Logos 5 / 2007 | Martin Meliško |Převzato z Új Exodus
„Nemáme kráľa, iba cisára“ I.|Logos 4 / 2013 | Peter Málik|Z historie
Nemáme kráľa, iba cisára II.|Logos 6 / 2013 | Peter Málik|Z historie
Dôležité je naučiť sa tvoriť, nie iba dostať a mať|Logos 12 / 2008 | Daniel Šobr |Rozhovor