Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Karavan story

Článek bude brzy zveřejněn.Související články

Frendi story|Logos 9 / 2019 | Ondrej Straka|Představujeme
Zlaté teľa: bohovia, či Boh?|Logos 11 / 2017 | Martin Vincurský|Vyučování
Teenage Moviecamp|Logos 8 / 2017 | Milan Zemančík|Ze života církve
Posun doby|Logos 8 / 2015 | Michal Tausk|Aktuálně