Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Kresťanská kvapka krvi

depositphotos-74090765-xl-2015-1.jpgOpäť sme sa stretli v peknom počte a priateľskej atmosfére. Znova sa naplnili predsavzatia organizátorov v tom, prečo sa takáto aktivita udiala. Aj na tohtoročnej kvapke sa zúčastnili viacerí prvodarcovia. Sme za to veľmi vďační, pretože sa uskutočňuje osveta v tejto veľmi dôležitej otázke. A to smerom do vlastných radov, medzi nás znovuzrodených kresťanov, ale aj smerom k ľuďom, ktorí sú mimo našich zborov.

Druhým veľmi dôležitým aspektom tejto akcie je vysielať signál smerom k verejnosti, že sme tu a že sme nastavení na verejný dialóg v akejkoľvek oblasti. Je pozitívne, že kvapky sa zúčastnilo aj viacero ľudí, ktorí nie sú súčasťou nášho zboru. Mnoho ľudí si uvedomuje potrebu darcovstva a následne to vie aj patrične oceniť. Od hostí, ktorí sa zúčastnili tejto akcie, sme najprv počuli prekvapivé názory, že prečo sa nejaká cirkev alebo náboženská obec zaoberá takouto témou. Potom však vedeli oceniť naše dôvody a aktivitu v tejto oblasti.

Spokojnosť vyjadrili aj zamestnanci NTS. Bolo odobratých cca 10 litrov krvi, ktorá bude veľmi nápomocná pri operačných zákrokoch v našich nemocniciach. Už teraz sa tešíme na ďalšiu kvapku, ktorá by sa mala uskutočniť na jeseň tohto roku.

Darcom ďakujeme za ich obetavosť a uvedomelosť a zároveň vás všetkých srdečne pozývame na nasledujúcu kvapku. Odberu sa netreba báť, nie je to bolestivý zážitok, celé to trvá približne 20 minút. Radosť z darovania krvi, z tohto ušľachtilého činu, ktorý nás stojí pár minút nášho času, je na nezaplatenie v porovnaní s tým, že niekomu reálne pomôžeme zachrániť život.

Na záver si dovolím napísať ešte jeden veľmi dôležitý postreh a názor senior pastora Jaroslava Kříža. Veda a medicína nikdy nedospeje do štádia, že by bola schopná umelou cestou vytvoriť plnohodnotnú krv, lebo je to jedinečná a zároveň najcennejšia tekutina na svete. Veda a medicína to nedokáže preto, lebo v krvi je duša. A tá vznikla priamou intervenciou Boha pri spojení a previazaní tela a ducha.Související články

Kresťanská kvapka krvi|Logos 9 / 2018 | Jakub Štugner|Ze života církve
Duša je v krvi|Logos 1 / 2010 | Tibor Ruff |Vyučování
Hlas krvi|Logos 2 / 2007 | Tibor Ruff |Převzato z Új Exodus
Kresťanská Konferencia|Logos 10 / 2013 | Alena Filipková|Ze života církve
Jarná kresťanská konferencia|Logos 5 / 2016 | Daniel Šobr |Ze života církve