Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Najvýznamnejšie duchovné trendy roku 2010

Koncom starého roka a začiatkom tohto nového zvykneme bilancovať. Pozrieme sa dozadu a povieme si, čo bolo fajn a na čo najradšej a čo najrýchlejšie zabudneme. Rok 2010 bol veľmi zaujímavým rokom, či už čo sa týka prírodných katastrof, politických zmien a turbulencií, ekonomických správ či veľkých športových udalostí. Uvedomili sme si, že sopka, ktorej meno iba málokto vysloví „Eyjafjallajokull“ dokázala paralyzovať leteckú dopravu v Európe. Spoločnosť BP v Mexickom zálive zasa ukázala, aká vie byť silná prírodná sila, keď ľudia povolia opraty zodpovednosti. Povodne v Pakistane či v Indii zasa dokázali, ako rýchlo vie človek stratiť strechu nad hlavou. 33 baníkov v Čile zasa zjednotilo všetky média sveta a stali sa z nich doslova nezabudnuteľní hrdinovia. Na Slovensku sme zažili tiež veci, ktoré prepisovali rekordy. Či už ide o povodne v letných mesiacoch, mrazy v tých zimných, či výsledky našich hokejistov na olympiáde alebo futbalistov na majstrovstvách sveta. Dosť prekvapivo sa podarilo zostaviť pravicovú vládu a historicky pravica v komunálnych voľbách v novembri stratila svoju baštu – Bratislavu. Prosto – zaujímavý rok. Jeden z mojich obľúbených bloggerov – redaktor amerického charizmatického mesačníka J. Lee Grady, vo svojom januárovom článku zhrnul podľa neho 10 najvýznamnejších duchovných trendov roku 2010. Svoju analýzu začal tým, že si uvedomil, že najdôležitejšie trendy nie vždy bývajú tie najzrejmejšie. Média venujú pozornosť tým najbohatším, najslávnejším či najvplyvnejším. Ale dnešné významné trendy sú spojené s nespočetným množstvom tých, ktorých tváre sa nikdy neobjavia na titulkách New York Times. A tu sú teda trendy, ktoré podľa J. Leeho sú najvýznamnejšie pre rok 2010:

trendy-1-opt.jpeg1. Zemetrasenie na Haiti spustilo vlnu medzinárodnej pomoci. Viac ako 230000 ľudí zahynulo počas zemetrasenia 12. januára. Milión ľudí zostalo bez strechy nad hlavou. No životy niekoľkých tisíc boli ušetrené vďaka úsiliu mnohých kresťanských organizácií a cirkví, ktoré priniesli do postihnutého územia jedlo, lieky a oblečenie, vybudovali útulky pre deti, ktoré prišli o rodičov, vybudovali nemocnice, školy a zborové budovy. Mnohé z týchto organizácií sú stále aktívne v tejto najchudobnejšej krajine západnej hemisféry. Súcit je stále medzi nami.

trendy2. Počet kresťanov medzi moslimami stále rastie. Jeden misionár v roku 2010 informoval, že počet moslimov, ktorí sa obrátili ku Kristovi v priebehu posledných 15 rokov je vyšší, ako za ostatných 15 storočí. Rádio, televízia, internetové vysielania sú kľúčom k tejto evanjelizačnej vlne. Misionári v týchto oblastiach hovoria, že moslimovia uveria po tom, ako majú duchovný sen. Undergroundová cirkev je obzvlášť silná v Iráne, kde najmä mladí hľadajú duchovné riešenia na sociálne a politické problémy krajiny.

trendy3. Hrozba islamu sa stretla s nevôľou. Švajčiarsko zakázalo minarety, Francúzsko a Belgicko zakázalo ženám plné zahalenie tváre šatkou. Plány na islamské centrum v blízkosti Ground zero vypôsobilo v USA vlnu celospoločenskej nevôle. Terry Jones, pastor malej cirkvi na Floride, oznámil verejné pálenie Koránu presne v deň výročia teroristických útokov na Dvojičky. Po náboženských, spoločenských a armádnych tlakoch napokon Jones svoj plán nezrealizoval. (J. Lee poznamenal, že si vydýchol a modlil sa, aby si moslimovia uvedomili, že pastor Jones nehovoril za všetkých kresťanov.)

trendy4. Kresťanstvo v Ázii naďalej rastie. V roku 2010 čínska ekonomika rástla ako druhá najsilnejšia na svete. Dokumentárny film nakrútený charizmatickým evanjelistom Jaesonom Ma ukázal, že novozmluvný druh kresťanstva v Ázii napreduje. Film nazvaný 1040 hovorí, že počet kresťanov len v Číne od roku 1970 narástol z jedného milióna na 70 miliónov v súčasnosti. Ma hovorí: „To čo sa v súčasnosti deje v Číne, je najväčší Boží pohyb v histórii ľudstva.“

trendy5. Narastá prenasledovanie kresťanov. Počas konferencie sponzorovanej Európskym parlamentom, sa zúčastnení zhodli na tom, že kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na svete. Organizácie zaoberajúce sa ľudskými právami poukázali na skutočnosť, že 200 až 230 miliónom kresťanov v súčasnosti hrozí smrť, mučenie alebo väzenie kvôli svojej viere. Takisto informovali, že až 75 percent všetkých náboženských prenasledovaní je nasmerovaných proti kresťanom. Medzi najhoršie oblasti patrí aj Irak. Po tom, ako prezident USA Barack Obama oznámil stiahnutie vojakov z tejto oblasti, islamskí radikáli sa rozhodli „zatvoriť“ tamojšie cirkvi. Organizácia Open Doors hovorí, že kresťania v Iraku prežívajú podobné veci, ako tam zažívali Židia v roku 1941.

trendy6. Americké megazbory rástli aj napriek ekonomickej recesii. Hoci nezamestnanosť v USA rástla na historické maximá, správa Leadership Network hovorí, že 81 percent megazborov neustále rastie a plní svoje rozpočty. Iba 4 percentá megazborov museli svojim zamestnancom v roku 2010 znižovať mzdy. Rastúci počet cirkví poukázal na skutočnosť, že služba núdznym je ich priorita. „Recesia nám pomohla k tomu, aby sme si uvedomili, čo naozaj potrebujeme a máme robiť,“ povedal pastor David Fletcher z Ohája, ktorý bol súčasťou prieskumu.

trendy7. Mladí Američana strácajú vieru. Zatiaľ čo skupina mladých charizmatických ľudí je súčasťou zoskupení ako Medzinárodný dom modlitieb či Kampane pre Krista, značná časť takzvanej miléniovej generácie – ľudia narodení medzi rokom 1980 a 2000 – nepovažuje vo svojom živote vieru za podstatnú. Jeden celonárodný výskum dokonca hovorí, že iba 13 percent týchto mladých ľudí považuje akýkoľvek druh náboženstva za zmysluplný.

trendy8. Tradičné denominácie pokračujú v poklese. Počas diskusií presbyteriánov, episkopálov či luteránov ohľadom duchovnej služby homosexuálov, ich počty naďalej klesajú. Luteráni, ktorí boli nespokojní s hlasovaním v roku 2009, ktorým sa odsúhlasila duchovná služba homosexuálov, opustili luteránsku denomináciu ELCA a založili samostatnú disidentskú organizáciu.

trendy9. Problémy charizmatického hnutia. Otrasy sa nevyhli ani charizmatickému hnutiu. Prebudeneckým charizmaticko-letničným kresťanstvom prebehlo niekoľko správ o problémoch známych kresťanských lídrov. Manželské problémy a obvinenia z morálnych pokleskov, z nich niektoré boli pravdivé, spôsobili, že cirkvi v súčasnej dobe venujú pozornosť posväteniu a životu v poslušnosti Božiemu slovu viac, ako tomu bolo v minulosti.

10. Rastie počet novovzniknutých evangelikálnych cirkví.trendy Francis Chan, pastor štvortisícového zboru Cornerstone Church v kalifornskej Simi Valley a autor populárnych kníh Crazy Love a Forgotten God, odstúpil zo svojho prominentného rečníckeho pultu a odišiel zakladať zbory do nezverejnenej oblasti v Ázii. Jeho rozhodnutie odráža tichý, ale významný trend: mnohí kresťanskí vedúci sú zaangažovaní v zakladaní nových zborov a tým rastie apoštolský duch. Trend je zrejmý – v starších letničných denomináciách ako napr. Foursquare, Pentecostal Holiness či Alabamskej asociácii spriaznených cirkví – vedúci založili najmenej 200 zborov v 36 amerických štátoch a ročne dávajú na misie mimo USA viac ako 8 miliónov dolárov.

Na záver mi dovoľte zaželať vám úspešný rok 2011, plný víťazstiev a radosti, zdravia a možno keby nás vedel Boh požehnať takým spôsobom a urobiť také divy a zázraky medzi nami, že by sme sa v pozitívnom hodnotení dostali do J. Leeho top 10 roku 2011.Související články

Najvýznamnejšie trendy desaťročia|Logos 1 / 2010 | Redakce |Skutečný příběh
Duchovné dary|Logos 8 / 2011 | Jaroslav Kříž |Téma
Duchovné upratovanie|Logos 2 / 2012 | Kimberly Daniels|Vyučování
Mládežnícky tábor Donovaly 2010|Logos 9 / 2010 | Lusi Gertliová |Aktuálně
10 duchovně najexponovanějších míst světa|Logos 11 / 2008 | Daniel Šobr |Ze světa