Až se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. (Izaiáš 32,15)

Navštívil nás Ian McCormack

Po roku zavítal na Slovensko novozélandský evanjelista Ian McCormack, známy svojou skúsenosťou s klinickou smrťou, počas ktorej zažil realitu pekla a neba, obrátil sa a po celom svete rozpráva svoj príbeh. Prinášame vám reportáže z troch miest, ktoré Ian minulý mesiac navštívil a krátky rozhovor s ním.

cormack-1

Žilina, 16. septembra 2009

Asi väčšina z nás, ak nie každý, mal možnosť vidieť Ianovo svedectvo či už na internete (pretlmočené aj do slovenského jazyka), alebo prostredníctvom DVD-nahrávky, ktorá je určite k dispozícii v každom zbore. Mnohí sme mali možnosť „dotknúť sa neba“ počas Ianovho minuloročného pobytu na Slovensku a zažiť osobne Božiu slávu, ktorá je zjavná na Ianovom živote a vidieť, ako sa prenášala na každého úprimne hľadajúceho. Bol to veľký zážitok. To nám prinieslo obrovskú víziu ďalších zachránených, no bola to pre nás aj veľká výzva pripraviť sa na jeho ďalšie stretnutie najlepšie, ako sme vedeli.

A tak sme najskôr celú pripravovanú akciu vložili do Pánových rúk. Naše modlitebné stretnutia sa sústredili na modlitby za pozvaných ľudí, aj za ľudí, ktorí sa o stretnutí dozvedeli z letákov, /ktoré sme roznášali po meste/ z plagátov, ktoré boli na reklamných plochách, či v autobusoch. Propagovali sme Ianovu návštevu aj na našej internetovej stránke. Pán nám dal na naše srdcia množstvo nespasených ľudí a snáď každý z nás to využil, aby mohol aj touto cestou sprostredkovať evanjelium do života tých, ku ktorým sa ešte nedostalo. Tiež musím spomenúť, že sme sa postili tri dni pred plánovanou akciou a tiež tri dni po nej za všetkých ľudí, ktorí odovzdali svoje životy Ježišovi.

Priestor Estrádnej sály Domu Odborov v Žiline bol pripravený pre približne 500 ľudí. Rátali sme tiež s účasťou bratov a sestier z okolitých zborov a ich pozvanými hosťami z Martina, Čadce, Dubnice nad Váhom, Ružomberka, Spišskej Novej Vsi, Bratislavy, z Prievidze... Neskôr sme sa dozvedeli, že sa na akcii zúčastnili aj veriaci z iných cirkví z Ostravy a Havířova. Aké však bolo naše prekvapenie, keď sme zistili, že miestnosť je malá! Pán položil svoju ruku na našu prácu a opäť predčil naše očakávania! Bolo vzrušujúce vidieť neustále prichádzajúce davy očakávajúcich ľudí. A zároveň nás Pán usvedčoval z malosti, v akej Ho mnohokrát vidíme. V tej chvíli sme cítili, že nám Pán hovorí – pýtajte si viac, viac a ja vám ešte pridám ... lebo môžem, lebo chcem ... Estrádna sála, balkóny aj chodba zniesli takmer 700 zúčastnených!

Stretnutie sa nemohlo začať inak, ako vzdávaním vďaky a chvály Pánovi. Za sprievodu nádherných tónov vychádzali slová piesní snáď z najhlbších útrob nášho srdca. Božia prítomnosť bola zjavná. Pán ukázal svoj majestát počas chvál, aj počas počúvania Ianovho svedectva. Jeho príbeh pozná snáď každý z nás, no aj tak sa k nemu vraciame znova a znova, aby sme si aj pre seba mohli „ukradnúť“ kúsok Božej reality, ktorá je aj napriek rokom na Ianovi zjavná vždy, keď si na svoj zážitok spomenie. Sprostredkovanie Božej lásky, dobroty a večnej dokonalosti bolo také silné, že si každý z nás v tej chvíli prial mať taký istý zážitok s Pánom ako Ian. Pán mocne zasahoval mysle ľudí a klopal na ich srdcia. Mnohí boli dotknutí príbehom a Božou prítomnosťou, ale tiež boli usvedčovaní zo svojich hriechov a činili pokánie. Cieľom Ianovho putovania po svete a rozprávania svojho svedectva, je sprostredkovanie Božej lásky k nám a Jeho túžba zachrániť každú dušu. Na Ianovu výzvu k obráteniu odpovedalo približne 80-90 ľudí. V pokore sa sklonili pred Pánom a mnohí v slzách odpovedali na Jeho klopanie. Ovocie našej práce je nepochybne manifestáciou Božej moci a práce Svätého Ducha. My sme šťastní, že si nás Pán povolal do tej najvzrušujúcejšej kapitoly dejín svojej cirkvi...

Andrea Piteková

Prostějov, 17. septembra 2009

Ve čtvrtek 17. září jsem na poslední chvíli přijížděl na evangelizační shromáždění s Ianem McCormackem, které mělo právě začínat v naší sborové budově. Prostor před budovou je plný aut, jen stěží jsem zaparkoval. Vstupuji do sálu, který je plný jako ještě nikdy předtím. Od diakonů se dozvídám, že umístili 180 židlí. Všechny byly obsazeny a všude, kde jen to bylo možné, stáli další očekávající lidé. Kromě bratrů a sester z našeho sboru poznávám křesťany z Brna, Hradce Králové, Olomouce či Opavy. Neznám už všechny věřící, kteří nejsou z našeho sboru a tak jen odhaduji, že bylo přítomno 30-40 nevěřících hostů. Po chvíli přichází Ian McCormak, v sále to zahučí a ozve se potlesk. Bohoslužba začíná chválami a po nich pastor vítá všechny přítomné slovy, že takto naplněný sál si představuje na každé bohoslužbě. Povzbudí nás ke sbírce, kterou podpoříme službu našeho dnešního hosta. Pak přišel čas, aby se ujal slova Ian McCormack. Úvodem představil sebe a svou rodinu. Následovalo jeho svědectví, jak se mu dal poznat Bůh, když umíral po několikanásobném žahnutí od smrtelně jedovatých medúz. Příběh, který jsem už slyšel z CD a některé jeho části četl… Ale v osobním podání působí silněji na mě a jak vnímám atmosféru v sále i na ostatní. Ian je zkušený kazatel, dokáže pracovat s posluchači, uvolnit atmosféru vtípkem, dokáže se dostat do proudu pomazání Svatého Ducha. Když mluví o tom, co prožíval po své smrti, je intenzivně cítit Boží moc. A přestože to musel Ian vyprávět už nejméně tisíckrát, stále je vidět, jak je za záchranu Bohu vděčný. Když po kázání vyzývá nevěřící, aby odevzdali svůj život Bohu, vnímám „spasitelnou víru“. Ze stále přeplněného sálu se dopředu odváží přijít 15 lidí. Na kazatelovu výzvu všichni klekáme a modlíme se spolu s nevěřícími, kteří přijímají Ježíše Krista do svých životů. Po tváři Iana, který už musel vidět desetitisíce obrácených, stékají slzy dojetí. Jsem si jistý, že i další lidé, kteří nenašli dost odvahy přijít dopředu, se obrátili. Poté náš host požehnal těm, kteří se právě usmířili s Bohem. Pastor pak poděkoval Ianovi za evangelizační poselství a vyzval všechny, kteří mají jakoukoliv potřebu, aby přicházeli dopředu, že se za ně bude kazatel modlit. Myslím, že zájem o modlitbu se vzkládáním rukou překvapil všechny. Ian se modlil se zájmem o každého tak, že si nejprve nechal přeložit potřebu, se kterou jednotlivci přicházeli a pak se za ně modlil. Tím se shromáždění protáhlo až do tři čtvrtě na jednu, než se na všechny zájemce o modlitbu dostala řada. Někteří bratři a sestry čekali i přes dvě hodiny, než na ně přišla řada.

Myslím si, že tento Pánův služebník udělal velmi dobrý dojem na věřící i nevěřící. Skromný člověk, sloužící s nasazením Bohu! Jsme za něj i jeho službu Hospodinu vděční. Poděkování náleží Michalovi Kusákovi za překládání kázání a během modliteb, chválícímu týmu, který vydržel hrát skoro do půlnoci a všem, kteří při této evangelizaci pomáhali. Modlíme se za ty, kteří uvěřili, aby přijaté slovo v jejich srdcích přineslo velký užitek a abychom je viděli v našich sborech.

Závěrem několik čísel: v sále s normální kapacitou asi 150 míst bylo shromážděno na 250 lidí, další asi dvě desítky poslouchaly pod otevřenými okny a v místnostech dětského shromáždění sledovalo videoprojekci ze sálu okolo 30 starších dětí a rodičů s dětmi.

David Milde

Zvolen, 17. septembra 2009

cormack-2Tento známy Novozélanďan, momentálne žijúci v Anglicku, po roku opäť navštívil Slovensko a Čechy, aby počas svojho trojdňového pobytu vystúpil pred publikom v Žiline (16.september 2009), v Prostějove (17.september 2009) a vo Zvolene (18.september 2009). Bola to vynikajúca príležitosť na oslovenie priateľov a známych, aby prijali pozvanie na toto stretnutie a počuli evanjelium z úst tohto výnimočného človeka.

A ako prebiehali prípravy a samotné stretnutie v mieste poslednej Ianovej zastávky, vo Zvolene? Veriaci sa na toto stretnutie poctivo pripravovali. Počas posledných týždňov premietali dokument, v ktorom Ian rozpráva príbeh o svojom stretnutí so živým Bohom, rozdávali pozvánky a pozývali priateľov a známych na stretnutie s týmto výnimočným človekom. A Boh pohliadol na túto prácu tak, že doniesla svoje ovocie vo forme spasených a zachránených ľudí, ktorí počas piatkového večera zareagovali na Božie volanie, vystúpili z davu a verejne vyznali Ježiša Krista ako svojho Záchrancu a Spasiteľa.

Bolo vzrušujúce vidieť neustále prichádzajúce davy očakávajúcich ľudí

Stretnutie prebiehalo v priestoroch podniku Doprastav vo Zvolene. Už pred osemnástou hodinou bol problém pri hľadaní parkovacieho miesta a priestory podniku sa už začínali zapĺňať ľuďmi nielen zo Zvolena, ale aj z Banskej Bystrice, Žiaru nad Hronom a okolia. Miestnosť, v ktorej malo prebiehať zhromaždenie, bola plná do posledného miesta. Niektorých to neodradilo a zostali počas večera stáť. Ľudia prichádzali s očakávaním, aby sa mohli stretnúť s človekom, ktorý prešiel z kráľovstva temnoty, do kráľovstva svetla.

V úvode stretnutia sa pred publikum postavila chváliaca kapela. Tá svojimi zvučnými tónmi rozozvučala celú miestnosť. S radosťou sa k nim pridali veriaci a spoločne chválili a oslavovali Boha. Tento spôsob oslavy nášho Boha bol možno pre niektorých pozvaných neznámy, avšak viacerí, aj keď nepoznali slová piesní, sa pridali aspoň tlieskaním.

Po takomto príjemnom úvode sa za rečnícky pult postavil seniorpastor, Jaroslav Kříž, aby sa pomodlil za priebeh celého zhromaždenia a predstavil prítomným hosťa večera, Iana McCormacka. Ten sa pred publikum postavil v sprievode tlmočníka Daniela Šobra. Viac ako 500 prítomných ho privítalo mohutným potleskom, čím vyjadrili potešenie z jeho návštevy.

Ian nestrácal čas a hneď začal rozprávať príbeh o tom, ako sa počas nočného potápania dostal do kontaktu s jedovatou medúzou štvorhrankou, ktorá ho 5-krát popŕhlila. Opäť sme počuli pasáže o tom, ako bojoval o svoj život, až sa dostal do sanitky, v ktorej sa modlil modlitbu spasenia. Následne sa dostal do nemocnice, kde po krátkom čase zomrel. Avšak v tejto chvíli sa jeho príbeh len začína. Rozpráva o tom, ako sa dostal do temnoty, ako ho Boh z nej zázračne vyviedol a ako mu ukázal nové nebo a novú zem, ktorú Boh pripravil tým, ktorí mu odovzdali svoj život. Nakoniec ho Boh posiela naspäť na zem, aby hovoril svedectvo o tom, čo videl a zvestoval tak Krista.

Aj po 27 rokoch po tom, ako toto všetko prežil, to bolo pre neho veľmi aktuálne. Aj po takej dlhej dobe prežíva vlny lásky, ktorými ho Boh zaplavoval, závoje svetla, ktoré ho ožarovalo, rieku, v ktorej tečú vody života, trávu, ktorá nikdy nevädne a mnohé, pre nás nepredstaviteľné veci. Aj po takej dlhej dobe prežíva Boží dotyk vždy, keď o tom rozpráva. Je to úžasné. Realita Božieho kráľovstva, ale aj kráľovstva temnoty bola skrze jeho rozprávanie veľmi prítomná a schopná zasiahnuť srdcia všetkých prítomných, ako veriacich, tak aj neveriacich. Práve kvôli nim Ian prišiel, aby práve oni počuli toto svedectvo, aby sa ich Boh v ten večer dotkol a priblížil im realitu svojej lásky a dobroty. Ian na záver svojho rozprávania hovoril práve k týmto ľuďom a na výzvu k obráteniu sa zareagovali desiatky tých, ktorí ešte nikdy predtým neodovzdali svoj život Bohu. Pristúpili dopredu a vyznali Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa. Ian sa za nich osobne pomodlil a zložením rúk sa modlil za Boží dotyk v ich životoch.

Svedectvo Iana McCormacka je veľmi silné a aktuálne pre každého človeka žijúceho v dnešnej uponáhľanej dobe. Bolo skvelé, že si vedeli nájsť čas a vypočuť jeho svedectvo. Prajem všetkým, ktorí počas tohto večera prijali Ježiša Krista do svojho srdca, aby na tomto rozhodnutí pevne stáli a nezabudli na Boží dotyk, ktorý počas tohto večera prežili.

Alena Filipková

Krátke interview s Ianom McCormackom

Je to už rok od vašej poslednej návštevy Slovenska. Počuli sme, že ste založili zbor v Londýne. Môžete nám o tom niečo povedať?

Zbor usiluje o to, aby bol postavený na vízii piatich služobností: apoštolov, prorokov, učiteľov, pastorov a evanjelistov, ktorí spolupracujú na budovaní Pánovej cirkvi tu na zemi (Ef 4,11-18). Milujeme Svätého Ducha a usilujeme sa o to, dovoliť moci Ducha, aby navštívila naše zhromaždenia, a aby Ježiš bol oslávený. Po šiestich mesiacoch navštevuje naše bohoslužby v Londýne 150-180 ľudí.

Aké sú vaše dojmy z tejto misijnej cesty?

Je pre mňa úžasné byť zase na Slovensku a vidieť duchovný hlad, ktorý je v ľuďoch... Je to pre mňa úžasný čas. Milujem vašu krajinu.

Všimli ste si po roku v Cirkvi kresťanské spoločenstvá nejaký posun vpred? A ako by ste ho opísali?

Vo vašej cirkvi máte úžasný cit pre Boha, poznáte Božiu prítomnosť a moc Svätého Ducha. Toto si musíte strážiť a pokračovať v nasledovaní Jeho lásky. Myslím, že máte blízko k prebudeniu. Nech nič nezastaví pohyb Svätého Ducha na vašich zhromaždeniach.

Čo by mala cirkev robiť, aby priniesla prebudenie do našej krajiny?

Milovať Boha celým srdcom... zostať v pokore … nesnažiť sa dostať Svätého Ducha a Božích ľudí pod kontrolu... Navzájom sa milovať...

Ďakujeme za rozhovor.Související články

Ian McCormack|Logos 7 / 2011 | Redakce |Ze života církve
Ian McCormack opäť na Slovensku|Logos 12 / 2009 | Alena Filipková |Reportáž
Ian McCORMACK na Slovensku|Logos 8 / 2008 | Daniel Šobr |Ze života církve
Navštívil nás izraelský veľvyslanec|Logos 2 / 2015 | Daniel Šobr |Ze života církve
Bratislavu navštívil Pete Sumrall|Logos 8 / 2015 | Jaroslava Marcienková|Aktuálně