Boží království totiž není v řeči, ale v moci. (1. Korintským 4,20)

Novembrová Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici

38a.jpg

Témou konferencie bola biblická pravda o zmene srdca, mysle a praktického života v Ježišovi Kristovi.

Konferenčný víkend sa začal v piatok 17. novembra večernou mládežníckou bohoslužbou a vyvrcholil v nedeľu 19. novembra ráno slávnostným zhromaždením s Večerou Pánovou. Na konferencii slúžili rečníci z Čiech, Slovenska, Maďarska a Lotyšska.

Piatkové stretnutie mládeže prinieslo okrem tradične expresívnych mládežníckych chvál silné posol-stvo pastora Maria Ovčara o biblickej pokore.

Počas sobotných dopoludňajších bohoslužieb si zaplnené Štiavničky vypočuli rozprávanie pastora Petra Kubu o jeho ceste do Afriky na rozlúčkovú kampaň Reinharda Bonnkeho a jeho zážitky z prebudenia v Nigérii, kde navštívil najväčšiu zborovú budovu na svete o rozlohe 3 x 3 kilometre, ktorá patrí zboru Redeemed Christian Church of God pastora Enocha Adeboye, kde sa na bohoslužbách pravidelne stretávajú 3 milióny veriacich. Pozoruhodnou skutočnosťou je, že aj tradičné cirkvi v Nigérii sú charizmatické a veľmi sa neodlišujú od miestnych letničných zborov.

77a.jpg

Senior pastor Jaroslav Kříž pokračoval praktickým vyučovaním o tom, ako naozaj zmeniť svoj život a oslobodiť sa od horkosti, hriechov a rôznych závislostí. Na záver dopoludňajšej bohoslužby krátko poslúžil slovom lotyšský evanjelista Alex Peremot, ktorý sa potom osobne modlil za každého, kto chcel zakúsiť čerstvý Boží dotyk. Cez prestávku medzi zhromaždeniami už tradične prebiehali krsty novoobrátených v neďalekom wellness hoteli. Niekoľko desiatok nových bratov a sestier potvrdilo svoje rozhodnutie nasledovať Krista a žiť kresťanský život.

Na večernom zhromaždení sa vo skvelej atmosfére chvál vytvorenej službou skupiny Olivy, pastori modlili za všetkých krstencov a žehnali im. Jedným z vrcholov konferencie bola služba pastora Józsefa Nagya z budapeštianskeho Zboru viery, ktorý sa ďalej podrobne venoval konferenčnej téme obnovy a premeny života kresťanov.

78a.jpg

V nedeľu ráno sa konalo záverečné konferenčné zhromaždenie, senior pastor Jaroslav Kříž pokračoval vo svojej kázni z predchádzajúceho dňa a pastor Adrián Šesták hovoril o oslobodení z odmietnutia. Z pohľadu organizátorov bola konferencia veľmi vydarená a pre mnohých bola akýmsi vyvrcholením jesenného obdobia. Nasledujúca Kresťanská konferencia prebehne v Banskej Bystrici 26. - 28. januára 2018.

Hlavnú konferenčnú kázeň pastora Józsefa Nagya si môžete vypočuť na webe milost.tv a kompletné záznamy konferenčných zhromaždení nájdete na YouTube kanáli „Kresťanské spoločenstvo Milosť“.

-ds-Související články

Evanjelizácia v Banskej Bystrici|Logos 8 / 2009 | Alena Filipková |Ze života církve
Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici|Logos 10 / 2014 | Magdaléna Mináriková|Ze života církve
Kresťanská Konferencia|Logos 10 / 2013 | Alena Filipková|Ze života církve
Marcová konferencia v Banskej Bystrici|Logos 4 / 2017 | Daniel Šobr |Ze života církve
Kresťanská konferencia október 2012|Logos 12 / 2012 | Alena Filipková|Ze života církve