Až se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. (Izaiáš 32,15)

Pravda inšpirujúca umenie

Článek bude brzy zveřejněn.Související články

Pravda|Logos 10 / 2013 | Jaroslav Kříž |Téma
Pokračujeme|Logos 4 / 2017 | Daniel Šobr |Pokračujeme
Svedectvo manželov Tököliových|Logos 5 / 2007 | Redakce |Skutečný příběh
O výchove|Logos 11 / 2010 | Danica Luková |Vyučování
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme