Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. (Matouš 6,33)

Sťahujeme sa


hlavna-opt-4.jpegVážení priatelia, s veľkou radosťou (aspoň pre mňa) vám oznamujeme, že banskobystrický zbor sa v najbližších týždňoch presťahuje do nových priestorov.

V budove, do ktorej sa sťahujeme, sa vyrábal textil, boli v nej pomerne veľké výrobné haly, a preto ju bolo možné ľubovoľne zrekonštruovať. Rekonštrukcia je tesne pred dokončením. Poloha nehnuteľnosti je veľmi dobre situovaná, námestie je vzdialené desať minút voľnej chôdze a priamo pred budovou stojí MHD, ktorá spája najväčšie sídlisko Sásová s inými časťami mesta. Budova je zrekonštruovaná na vysokej úrovni a vyhovuje aj súčasným prísnym kritériám na prevádzku. Na priľahlom pozemku môže parkovať asi 50 áut, vstup je bezbariérový, prízemie, prvé poschodie a podkrovie spája výťah. Vnútorná kompozícia celého objektu umožňuje lepšie rozvinúť našu prácu. Dostatok priestoru je pre rôzne kancelárie, okrem iného aj pre Logos. Je pamätané aj na mládež, prácu s deťmi, vyučovanie a iné aktivity. Hlavná sála má 408 m2, je klimatizovaná a veríme, že na tomto mieste zažijeme mocné Božie pôsobenie. Nech sa tu Boh mnohých ľudí dotkne, nech vidíme veľa spasení, uzdravení a zmenené ľudské životy. Prosím, aby ste celé obdobie presídlenia niesli na modlitbách. Všetkých srdečne pozývame na bohoslužby v nových priestoroch.

Jaroslav Kříž

1-opt1-2.jpeg

6-opt-2.jpeg 5-opt.jpeghlavna2-opt.jpegprizemie-opt.jpegposchodie-opt.jpeg mapka-opt-2.jpeg