„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Šťastný nový rok prajem!

Budúcnosť nie je hotová

logos-01-2019-pastor.jpg

Toto je základná myšlienka, ktorá nás poháňa budúcnosť vytvoriť a v dobe, ktorá je pred nami, uchopiť viac požehnania, viac poznať Pána a byť svätejší, radostnejší, viac podobný na obraz Kristov, aby nás Boh mohol lepšie použiť.

Väčšie požehnanie však nedosiahneme automaticky. Platí tu, že nemôžeme očakávať iné výsledky a robiť pritom tie isté veci, aké sme robili doteraz. Ak sa budeme pozerať iba na to, čo je za nami, neuvidíme nič viac – iba to, čo je za nami. Ale ak sa zmeníme a premeníme svoje myslenie, usporiadame si nanovo svoje priority, trávenie času a pod., vtedy sa zmenia aj okolnosti nášho života. Povedzme si niektoré základné body, ktoré nám pomôžu lepšie nastaviť kormidlo života smerom k budúcnosti.

1. Zlé treba odrezať

„Ja som ten pravý vinič, a môj Otec je vinár. Každý letorast, ktorý nenesie na mne ovocia, odrezáva, a každý, ktorý nesie ovocie, čistí, aby doniesol viacej ovocia.“ (Jn 15,1-2) Ak chceme viac požehnania, nutne to znamená priblížiť sa k Pánovi, čo zas vždy súvisí s posvätením. Keď Boh poslal Mojžiša vyviesť izraelský národ zo zeme egyptskej, najprv musel napraviť to, čo zanedbal – obrezať syna Geršóma. Bez posvätenia nikto neuvidí Pána, bez posvätenia je v podstate jedno, aký úspešný budeš mať tento rok, lebo v konečnom účtovaní človek, ktorý hreší, nedopadne dobre – či už je veriaci, alebo neveriaci. Ježiš očakáva, že keď Ho niekto nazýva Pánom, aj sa podriadi Jeho Slovu a bude bojovať proti hriechu. Nech nikto z nás nepočuje: „Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia tamtoho dňa: Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonov vyháňali a v tvojom mene mnoho divov nečinili? A vtedy im vyznám: Nikdy som vás neznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!“ (Mt 7,21-23)

Treba urobiť správne rozhodnutia a odstrihnúť všetky kanály, ktoré nás zvádzajú na hriech. Treba prehodnotiť, či ma partia, s ktorou trávim čas, privádza bližšie k Pánovi, alebo nie. Dnes prichádzajú veľké zvody cez médiá, internet a elektronické zariadenia, ktoré zvádzajú minimálne k zlému tráveniu času. Nezapleťte sa do siahodlhých facebookových debát a už vôbec nie do hazardných hier a pornografie.

2. Vráť požičané

Porozmýšľaj, komu dlhuješ peniaze, skús ich vrátiť a ak to nie je možné, urob so svojím veriteľom novú dohodu o vrátení pôžičky. Ak je niekto dlžný tebe a vidíš, že dlh ťažko spláca, radšej mu ho odpusti, aby sa medzi vami mohol obnoviť priamy vzťah. Podobne urob aj s inými požičanými vecami, ako sú napríklad knihy a pod.

3. Zbytočného sa zbav

Pán Ježiš nás poúča, aby nám nebolo ľúto niektoré vetvy odrezať. Každý skúsený záhradník vie, že keď sa zo stromu odstránia neuži­točné vetvy, strom bude rodiť viac ovocia. Zbav sa zbytočných vecí, ktoré máš v šatníku, v zásuvkách, v pivnici alebo v garáži. Zdá sa, že ide o banalitu, ktorá nemôže mať vplyv na naše požehnanie, ale práve tu sa v praxi ukáže, či človek vie pre zmenu aj niečo urobiť. Budeš vidieť, že ak urobíš takéto upratovanie, uvoľnené miesto sa rýchlo naplní novými lepšími vecami.

4. Zmier sa

Biblia hovorí, že pokiaľ je to len možné, máme mať pokoj s každým človekom. Treba nabrať odvahu, zodvihnúť telefón, napísať správu alebo vykonať návštevu s cieľom upokojiť vzťahy. Pán nemá rád napätia, lebo je Bohom pokoja. Na zmierenie a odpustenie dáva Biblia zásadný dôraz. Použijem tu myšlienku Dereka Princea: „Boh je vždy pripravený v maximálnej miere nám odpustiť, ale miera odpustenia, ktorú prijmeme, je obmedzená odpustením, ktoré dávame iným.“

logos-01-2019-pastor-2.jpgAk sme urobili revíziu predošlého obdobia a odrezali zo svojho života ratolesti, ktoré nedonášajú ovocie, sú škodlivé alebo zbytočné, môžeme si položiť otázku, čo máme robiť, aby sme skutočne dosiahli väčšie požehnanie.

1. Bez cieľa to nejde

Keď nemáme pre budúcnosť nádej, víziu, cieľ, je to smutné. Vtedy sa ľudský život nikam nehýbe, ale iba reagujeme na situácie, ktoré prichádzajú. Je len otázkou času, kedy sa nám nejakú situáciu nebude dariť vyriešiť a popritom budú prichádzať výzvy k bojom novým a novým. Lepšie je zastaviť sa, zistiť, čo je Božia vôľa pre náš život a v rámci tejto vôle sa posúvať dopredu.

a) To, čo má Všemohúci pripravené pre náš ďalší život, nám vie odhaliť iba Duch Svätý. A my Ho predsa máme, prijali sme Ho a nasledovné verše môžu byť pre nás požehnaním. „Ale toto je to, čo je povedané skrze proroka Joela: A bude v posledných dňoch, hovorí Boh, že vylejem zo svojho Ducha na každé telo, a vaši synovia budú prorokovať i vaše dcéry, a vaši mládenci budú vídať videnia, a vašim starcom sa budú snívať sny. Áno, i na svojich sluhov a na svoje dievky vylejem zo svojho Ducha v tých dňoch, a budú prorokovať.“ (Sk 2,16-18) Tráv čas so Svätým Duchom na modlitbách a On ti bude dávať nápady, myšlienky, kontúry a obrazy, ktoré ti pomôžu usmerniť tvoju budúcnosť.

b) Nezabudni, že akýkoľvek cieľ, ktorý prijmeš, má súvis s naplnením Veľkého poslania. Každý v ňom musí nájsť svoje miesto a talenty svojho života investovať tak, aby podporoval prebudenie. Ak kresťanstvo prestane byť prebudenecké, ide o apostáziu. Nikto z tých, ktorí do prebudenia zasadili svoj život, financie, čas, rodinu, podľa slov Pána Ježiša, nebude zahanbený.

c) „A Hospodin mi odpovedal a riekol: Napíš videnie, a to zreteľne na doskách, aby čitateľ prebehol po ňom.“ (Hab 2,2) Skúste si ciele a vízie, ktoré vám Duch Svätý dáva, zrozumiteľne formulovať, napíšte si ich na papier – je to veľmi osožné.

V 30. a 31. kapitole Genezis je príbeh, ktorý na prvý pohľad nie je veľmi zrozumiteľný. Týka sa slávnych Jákobových stád, ktoré menili svoju farbu podľa toho, na akej mzde sa Jákob dohodol so svojím zamestnávateľom Lábanom, ktorý ho neustále okrádal. V stručnosti sa to pokúsime vysvetliť.

  • Jákob mal videnie, presnejšie povedané, mal sen, keď mal otvorené oči a pozeral sa na páriace sa stáda. V tomto sne videl rôzne sfarbené kozy a ovce, ktoré sú v každom stáde zriedkavým javom.
  • Jákob uveril, že toto videnie bolo od Boha.
  • Zariskoval, veril, že to bude fungovať tak, ako mu Boh ukázal, že sa budú rodiť farebné jahňatá a kozľatá.
  • Pre naplnenie tejto vízie čosi robil. Možno to vyzeralo hlúpo a trápne, ale Jákob zvieratám, ktoré sa párili, ukazoval olúpané prúty. Výsledok bol, že sa stádo rozmnožovalo v Jákobov prospech. Aj my často robíme veci, ktoré sa zdajú byť bezvýznamné, slabé a pre niekoho možno až trápne, ale tieto slabé veci, ak je za nimi Boh, donášajú veľké výsledky.

2. Kormidlo jazyka

Staré dobré vyučovanie o moci jazyka je stále platné. Život zbožného človeka sa hýbe predovšetkým vierou a to, ako na tom s vierou sme, sa prejaví v tom, ako hovoríme. Nie je možné chcieť víťazstvo a hovoriť o krachu, nie je možné chcieť byť zdravý a zároveň stále hovoriť o chorobe, rovnako ako nie je možné chcieť rast a progres a zároveň nariekať nad stagnáciou. Využívam túto príležitosť, aby som vám dal do pozornosti prednášky Keitha Moorea o moci jazyka, ktoré nájdete na YouTube. Zmenia váš život.

3. Uchop zasľúbenia

Máš zasľúbenia, ktorých sa držíš? Máš biblické verše, ktoré sa ti stali blízkymi, ktoré ťa potešujú, ktorým veríš a tešíš sa, že sa naplnia? Máš takého rémy? Ak nie, nepôjde to. Čítaj Bibliu a takéto rémy pre svoj život nájdi. Potom o nich rozmýšľaj a často ich vyslovuj.

4. Dobre pracuj

Samozrejme, bol by veľký omyl, keby sme si mysleli, že na nás príde Božie požehnanie iba vďaka tomu, že máme ciele a správne vyznávame. Keď už sme spomenuli patriarchu Jákoba a zázračnú premenu farieb stád, pozrieme sa aj na to, ako Jákob pracoval. Lábanovi pripomína nasledovné: „Dvadsať rokov som bol u teba. Tvoje ovce a kozy nikdy nevyvrhli, nikdy som nejedol barany z tvojho stáda, ani som ti nikdy neukázal, čo roztrhala zver. Vždy som to nahradil. Či niečo skapalo v noci alebo vo dne, vždy si to odo mňa žiadal. Vo dne ma umárala horúčava, v noci zima a spánok mi mizol z očí. Takto som slúžil v tvojom dome dvadsať rokov; štrnásť za obe dcéry a šesť za svoje stáda, ale desaťkrát si mi zmenil odmenu.“ (Gen 31,38-41) Vidíme, že treba tvrdo pracovať, aby sme skutočne získali požehnanie. Platí to v oblasti práce, služby, biznisu, štúdia, ale aj v oblasti vzťahov musíme pracovať na tom, aby sme boli lepší manželskí partneri, rodičia, deti, služobníci atď. Ani cirkvi neporastú iba preto, že to chceme a máme víziu – čaká nás veľa práce, veľa bojov, ale výsledok sa určite dostaví. Požehnaný rok.Související články

Nový svet|Logos 9 / 2007 | Németh Sándor |Převzato z Új Exodus
Rok evangelisty|Logos 1 / 2009 | Daniel Šobr |Ze světa
Rok 2009|Logos 1 / 2009 | Jaroslav Kříž |Téma
Aký bude rok 2007|Logos 1 / 2007 | Jaroslav Kříž |Aktuálně
Šťastie je voľba|Logos 2 / 2010 | Joel Osteen |Vyučování