Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

„Vlast tě potřebuje aneb vstanou noví Boží bojovníci“

Článek bude brzy zveřejněn.Související články

Boží řeč k lidem|Logos 1 / 2007 | Redakce |Vyučování
Operácia „Boží hnev“|Logos 3 / 2018 | rcs |Izrael
Znovuzrodenie – Boží zázrak|Logos 12 / 2016 | Redakce |Skutečný příběh
Noví bohovia Európy|Logos 12 / 2013 | Árpád Kulcsár|Z historie
Budujeme Boží dom|Logos 5 / 2016 | Júlia Bečková|Představujeme