Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

96. výročí prvního mezinárodního uznání státu Izrael

96. výročí prvního mezinárodního uznání státu Izrael

Minulý týden jsme si připomněli 96. výročí prvního mezinárodního uznání toho, že Židé mají právo na založení vlastního Státu Izrael. Stalo se to na konferenci v San Remo v roce 1920.

Konference v San Remo byla setkáním čtyř hlavních spojeneckých mocností které zvítězily v 1.světové válce, známá jako poválečná vrchní rada Spojenců. Konala se v italském městě San Remo a zúčastnili se jí britský premiér David Lloyd George, francúzsky premiér Allexandre Millerand, taliansky premiér Francesco Nitti a japonský veľvyslanec K.Matsui.

Rezoluci, která vzešla z této konference a stanovila, že židovský národ si má vytvořit domovinu v Palestině, byla potvrzena i Společností národů v roce 1922.

Vzhledem k tomu, že důsledkem 1.světové války padla Ottomanská říše, se stalo nevyhnutným stanovit jak se bude vládnout zemím kterým vládla Ottomanská říše. Přesné hranice teritorií nebylo specifikováno, ale vzhledem ke Svaté zemi která byla známá pod jménem Palestina, byl plán jasný a světové mocnosti rozhodly následovně:

“Výše podepsané smluvní strany se shodli na tom, že správu Palestiny v rámci její hranic budou vykonávat spojenecké mocnosti jako své mandátní území. Tohle mandátní území bude odpovědné za to, aby vstoupila v platnost původní deklarace britské vlády z 8.listopadu 1917 a aby byla přijata ostatními spojeneckými mocnostmi ve prospěch zřízení národní domoviny Židů na území Palestiny a nic nebude na překážku tomu, aby své občanské a náboženské práva v Palestině vykonávali i nežidovské národy a aby své práva a politický status si užívali i Židé žijíci v jakékoliv jiné zemi.

Mezinárodní společenství-Spojenci v roce 1920, ale i Společnost národů v roce 1922, takto uznaly národní právo Židů na jejich izraelskou zem. Rezoluce stanovila to, že občanská a náboženská práva nežidovských národů žijících v Palestině musí být podpořeny, ale nebyla tu speciální zmínka o politických a národních právech Arabů. Avšak Společnost národů udělila politické práva Arabům ve 4 jiných mandátních územích: Libanonu, Syrii, Iraku a později v Transjordánsku.

Konference v San Remo zrodila na půde Společnosti národů Britský mandát pro Palestinu, který stanovil legální právo Židů bydlet kdekoliv na území Západní Palestiny mezi řekou Jordán a Středozemním mořem. Později, 51 členských zemí Společnosti národů jednomyslně schválilo historické spojení Židů se Svatou zemí.

Zdroj: israelnationalnews.commilost.cz, 3.5.2016


Zpět na zprávy