Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)
 • Bibli nestačí pouze číst
  Daniel Šobr | Vyučování25. 5. 2019

  Bibli nestačí pouze číst

  Křesťané a Bible patří k sobě, alespoň tedy v případě znovuzrozených, živých křesťanů, jejichž víra není pouze formální příslušností k určitému světonázoru, ale něčím, co skutečně žijí. Čtěte víc...

 • Věř ve vlastní víru
  Jaroslav Kříž | Vyučování6. 5. 2019

  Věř ve vlastní víru

  Některé křesťany při tomto konstatování začnou svědit uši a spustí náříkání, že to není pravda, protože přece nemůžeme věřit ve vlastní víru, ale celým srdcem máme věřit v našeho Pána Čtěte víc...

 • Srdce člověka
  Daniel Šobr | Vyučování8. 1. 2019

  Srdce člověka

  Za stav svého srdce je zodpovědný každý z nás sám. Rozhoduje o něm množství faktorů. To, co si lidé do svého srdce vpustí a jaké postoje v něm pěstují je pouze a jen na nich. Čtěte víc...

 • Vejdi do Země zaslíbené
  Daniel Šobr | Vyučování11. 11. 2018

  Vejdi do Země zaslíbené

  Náš Bůh je dobrý pastýř a o svůj lid putující do Země zaslíbené se příkladně a věrně stará. Čtěte víc...

 • Víra, naděje a láska
  Daniel Šobr | Vyučování16. 2. 2018

  Víra, naděje a láska

  Domnívám se, že každý člověk, kterého se dotkla Boží láska a reagoval na evange­lium tak, že odevzdal své srdce a život Ježíši Kristu, by mohl dosvědčit, že křesťanský život je dobrý život. Čtěte víc...

 • Milující otec
  Peter Kuba | Vyučování18. 1. 2018

  Milující otec

  Je dobré, že o sobě víš, že jsi znovuzrozený, ale potřebuješ vědět také, do jaké rodiny ses znovuzrodil. Čtěte víc...

 • (Ne)dospělost
  Peter Kuba | Vyučování29. 10. 2017

  (Ne)dospělost

  Každý z nás rád vzpomíná na úžasné časy svého obrácení. Tehdy bylo všechno tak super a jednoduché. Proč to tak bylo? Čtěte víc...

 • Žít pro věčnost
  Vyučování9. 7. 2017

  Žít pro věčnost

  Každý člověk dostal určitý počet let, které má prožít na této zemi předtím, než se odstěhuje do věčnosti, kde čas neexistuje. Čtěte víc...

 • Jak být silný a porazit Zlého
  Peter Kuba | Vyučování20. 5. 2017

  Jak být silný a porazit Zlého

  Stejně jako běžný život, i křesťanský život se skládá z různých fází, které po sobě logicky následují. Čtěte víc...

 • Hněvejte se, a nehřešte!
  Daniel Šobr | Vyučování8. 5. 2017

  Hněvejte se, a nehřešte!

  Hněvejte se, a nehřešte; slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Čtěte víc...

1 - 9 z 24 zpráv
STRANA:123>

Video

 • Křesťanská konference Banská Bystrica - József Nagy

  Křesťanská konference Banská Bystrica - József Nagy

 • Radek Hasa - Následování Ježíše Krista

  Radek Hasa - Následování Ježíše Krista

Fotogalerie

 • Mládežnická chata Supíkovice 2020

  Mládežnická chata Supíkovice 2020

 • Příměstský dětský tábor v Brně

  Příměstský dětský tábor v Brně