A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Radek Hasa - Následování Ježíše Krista


shadow_video.jpg, 2 kB

Poslechněte si odkaz našeho pastora Radka Hasu, který sloužil spolu se svojí manželkou Majkou v Popradu.


12. 3. 2017 16:00