Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

Radek Hasa - Následování Ježíše Krista


shadow_video.jpg, 2 kB

Poslechněte si odkaz našeho pastora Radka Hasu, který sloužil spolu se svojí manželkou Majkou v Popradu.


12. 3. 2017 16:00