A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Fotogalerie

  • Robert Štěpán v Brně

    Robert Štěpán v Brně

  • Radomíra Amani v Brně

    Radomíra Amani v Brně