Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)

Fotogalerie

  • Setkání služebníků

    Setkání služebníků

  • Přednáška MUDr. Pavla Šáchy o půstu

    Přednáška MUDr. Pavla Šáchy o půstu