Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Memoriál Jaroslava Kapustu ml. VII. ročník - reportáž


shadow_video.jpg, 2 kB


3. 3. 2014 09:00