„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Memoriál Jaroslava Kapustu ml. VII. ročník - reportáž


shadow_video.jpg, 2 kB


3. 3. 2014 09:00