A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Memoriál Jaroslava Kapustu ml. VII. ročník - reportáž


shadow_video.jpg, 2 kB


3. 3. 2014 09:00