Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)

Křesťanská konference Banská Bystrica - József Nagy


shadow_video.jpg, 2 kB

26.3.2017, 10:00 hod., Banská Bystrica, www.milost.tv


30. 3. 2017 10:00