A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Biblická škola

Biblická škola

S radosťou oznamujem, že začíname 1. ročník dlhšie avizovanej Biblickej školy. Venujte pozornosť nasledovným informáciám.

01) Cieľom školy je vyučiť veriacich, aby prijali čo najviac biblických informácii a tieto vedeli potom použiť v službe.

02) Očakávam, že škola bude pomerne masová a zasiahne (najmä v prvých rokoch) podstatnú časť veriacich. Podľa tohto cieľa budeme nastavovať a aktualizovať mieru náročnosti učiva.

03) Stretnutie školy bude 10x za rok – 5x zimný a 5x letný semester. Zatiaľ rátame vždy s posledným piatkom v mesiaci – prvé stretnutie bude 29.9.2017 o 18:00 hod.

04) Aby sme minimalizovali cestovanie, budú prednášky formou videoprenosu do zborov a skupín. Na to, aby skupina dostala kód, treba, aby skupina mala aspoň 7 študentov.

05) Prvý ročník bude mať 4 predmety: Úvod do Novej zmluvy (bude aj v druhom ročníku), Úvod do Starej zmluvy (bude aj v druhom ročníku), Základy a Kristológia (bude iba prvý semester).

06) Skúšky budeme brať vážne. Na začiatku každého stretnutia bude jeden test zo všetkých štyroch predmetov. Záverečné skúšky na konci každého semestra budú z každého predmetu zvlášť.

07) Čas, za ktorý by mohli byť prebraté najdôležitejšie predmety, odhadujem na 2 – 3 roky. Toto by mal absolvovať naozaj každý služobník. Nič nám však nebráni pokračovať v štúdiách ďalej. Ďalší prvý ročník otvoríme na jeseň 2018 alebo 2019.

08) Nie je dôvod, aby sa školy nezúčastnil každý. Vnímame, že systematické vyučovanie už dlhšiu dobu chýba. Pre všetkých, ktorí chcú byť v službe, je účasť samozrejmosťou. Absolventi SZPA sa nemusia zúčastňovať prednášok, ale ak chcú byť medzi absolventmi našej Biblickej školy, musia urobiť záverečné skúšky (po každom semestri).

09) Biblickú školu musia povinne absolvovať presbyteri, chváliči a vedúci skupín.

10) Do prvého ročníka nebudú žiadne prijímacie skúšky, dokonca sa nemusíte ani hlásiť. Jednoducho sa dostavíte na prednášku a budete postupovať podľa ďalších pravidiel.

11) Začnite formovať v rámci zborov skupiny, ktoré budú žiadať o kód. Vedúci týchto skupín s nami musia komunikovať a je potrebné, aby ste sa ohlásili čo najskôr. Vedúci tejto skupiny (triedy) bude mať veľkú dôveru, aby sledoval účasť, korektný priebeh skúšok a väčšinou pôjde taktiež o študenta.

12) Účasť na škole nie je obmedzená príslušenstvom ku Kresťanským spoločenstvám (SK) alebo k Cirkvi víry (CZ). Môže sa zúčastniť ktokoľvek, môže ísť dokonca o celú triedu, ktorá je mimo našich štruktúr, ale musí plniť všetky podmienky ako ostatní, to znamená, čo v najkratšom čase (do konferencie – do 22.9.2017) sa vedúci musí ohlásiť.

13) Účasť na prednáškach bude povinná, okrem vyššie uvedených výnimok (bod 8.). Jednu neúčasť ospravedlníme, pri druhej bude treba vyhotoviť písomnú prácu, pri tretej neúčasti z piatich bude treba semester opakovať.

14) Škola nebude akreditovaná, ani sa v tomto čase o to neusilujeme, ale ani to nevylučujeme. Preto môžeme školu formovať podľa našich potrieb.

Ja som pravý vinič a môj Otec je vinár. Každý letorast, ktorý nenesie na mne ovocia, odrezáva, a každý, ktorý nesie ovocie, čistí, aby niesol viacej ovocia.“ (Ján 15,1-2)


Nezabudnite, vedúci tried nás musia kontaktovať do konferencie (do 22.9.2017)!


Zdroj: milost.sk, 24.8.2017


Zpět na zprávy