„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Biblická škola

Biblická škola

Pokoj bratia a sestry, chceme vytvoriť ďalšie možnosti pre to, aby sa čo najviac ľudí mohlo vzdelávať v otázkach viery. Len pripomeniem, že do tohto ročníka školy môže nastúpiť úplne každý (začíname v piatok 27.9.2019), s tým, že kto nemá urobený ročník prvý, bude ho robiť budúci rok.

Všetky prednášky budú nahrávané a všetci pastori ich dostanú k dispozícii, s tým, že môžu tieto prednášky pustiť študentom v termíne, ktorý si sami určia. S ohľadom na rozmanitosť práce nie je možné nájsť termín, ktorý by vyhovoval celej cirkvi. Dokonca škola môže byť použitá v domácich skupinách, kde sa môžu jednotlivé prednášky prezentovať postupne.

S ohľadom na tieto zmeny, ponechávame hodnotenie študentov na posúdenie pastorov. Hlavným cieľom je, aby sa čo najviac ľudí dozvedelo čo najviac biblických informácií.

Shalom, buďte požehnaní.

Zdroj: milost.sk, 25.9.2019


Zpět na zprávy