Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. (Matouš 6,33)

Biblická škola 2018/2019

Biblická škola 2018/2019

S veľkou radosťou oznamujeme pokračovanie našej biblickej školy. 

Okruh tých, ktorí postúpili do druhého ročníka je už uzavretý a každý by mal byť s týmto stavom oboznámený. Úspešne uzavrieť ročník sa podarilo asi 580 študentom, čo je o trochu viac, ako som predpokladal na začiatku. 

V druhom ročníku pokračujeme tromi predmetmi, v prvom semestri dokončíme Starú zmluvu, Novú zmluvu a budeme pokračovať v Základoch.
 
Otvárame taktiež prvý ročník. Predpokladáme, že do neho nastúpia veriaci, ktorí sa obrátili, tí, ktorí si zopakujú prvý ročník nedobrovoľne a aj tí, ktorí si ho chcú zopakovať dobrovoľne. Na otvorenie študijnej skupiny v prvom ročníku nemáme tak vysoký nárok, ako bol vlani, ale myslím, že je rozumné, keď trieda bude mať minimálne 3 študentov. 
 
Takisto aj v prvom ročníku budú tri predmety: Úvod do Starej zmluvy a Úvod do Novej zmluvy, s tým, že tieto predmety už nebudú pokračovať v ročníku druhom. Tretím predmetom v prvom ročníku bude v prvom semestri Homiletika a v druhom Základy. Na všetky tri predmety prvého ročníka budú nové skriptá.
 
Prvý a druhý ročník budú prebiehať paralelne, čo by nemal byť technický problém. Podmienky ostávajú rovnaké ako vlani. Jednu neúčasť ospravedlníme, pri druhej bude treba vyhotoviť písomnú prácu, pri tretej neúčasti z piatich bude treba semester opakovať. Na začiatku každého stretnutia (s výnimkou prvého) bude jeden test zo všetkých troch predmetov. Záverečné skúšky na konci každého semestra budú z každého predmetu zvlášť.
 
Školu budeme naďalej orientovať na posledný piatok v mesiaci. Začíname o 18:00, koniec bude bývať o 21:15. Tešíme sa na prvé stretnutie 28.9.2018. Pripravte technické zabezpečenie, vyučujúci skriptá, študenti dobrú náladu a mozgy. 
 
Nevidím žiadny dôvod, aby školu niekto neabsolvoval. Ak niekto chce byť služobníkom, je nevyhnutná. Nad 60 rokov ďalej platí výnimka, že sa písomky neznámkujú, ale treba ich písať. Pre študentov SZPA platí, že sa nemusia zúčastňovať prednášok, ale stačí, že slušne napíšu polročné testy. 
 
Prihlasovať na biblickú školu sa môžete u triednych učiteľov v každom zbore či misijnej skupine. Triednych učiteľov prosíme, aby zostavili približné zoznamy študentov do prvého aj druhého ročníka do 23.9.2018, i keď samozrejme sa môžte dohlasovať až do jej začiatku.
 
Kontaktná osoba pre biblickú školu: Martina Šafaříková, jasikova.martina@gmail.com, 0904 004 830

Zdroj: milost.sk, 6.9. 2018


Zpět na zprávy