Boží království totiž není v řeči, ale v moci. (1. Korintským 4,20)

E-learningová podpora Biblickej školy

E-learningová podpora Biblickej školy

E-learning (čítaj í-lérning) - jednoducho povedané - je počítačom podporované vzdelávanie.  Študent sa prihlási zo svojho zariadenia (počítač, smartfón) do určeného webového portálu, kde môže absolvovať pripravené aktivity, napríklad online testy.

Pozývam preto milých študentov Biblickej školy prihlásiť sa do internetového portálu https://lms-ext.umb.sk/course/view.php?id=75 (kľúč na vstup je u autora článku), kde pre nich čakajú cvičné testy. Absolvovaním testov si precvičíte a zopakujete odprednášané učivo, zatiaľ iba z druhého ročníka, pred ostrými písomkami.

E-learningový systém Moodle zároveň jednoducho umožňuje vytvárať testové otázky, z ktorých administrátori kurzu ľahko zostavia testy. Čím je viac vytvorených testových otázok otázok, tým lepšie sa zostavujú testy, keďže tieto môžu využiť náhodný výber otázok z veľkej množiny.  Celá tvorba otázok pre testy je vysvetlená a doplnená videotutorálmi v portáli.

E-learningová podpora pre našu Biblickú školu je v štádiu testovania, preto prosíme o trpezlivosť. Za tvorbu testových otázok k preberanému učivu je ochotným študentom sľúbená odmena.

 

 Obrázok: Pohľad do vypracovaného online testu.

 

Moodle online test
Náhľad do online testu

 

 

 

 

 


Späť na správy

 

 

 

 

Zdroj: milost.sk, 28.2. 2019


Zpět na zprávy