Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Enterprise Big E, aneb KS Milost pod palbou

Enterprise Big E, aneb KS Milost pod palbou

Druhá světová válka přinesla mnoho příběhů o obrovské odvaze, statečnosti a odolnosti. Jedním, z nejvíce fascinujících, je pro mne příběh letadlové lodi Enterprise (angl. „Odvaha“).

USS Enterprise (CV-6) byla druhá americká letadlová loď třídy Yorktown. Byla sedmou lodí toho jména ve službě US Navy a byla též známa pod přezdívkou Big E. Do služby byla zařazena v roce 1938 a spolu s USS Saratoga a USS Ranger přežila druhou světovou válku. Zbývajících pět letadlových lodí postavených před válkou bylo během ní ztraceno. Zúčastnila se mnoha významných operací a střetnutí během bojů v Pacifiku – mimo jiné například Doolittlova náletu, bitvy u Midway, zasáhla do četných střetnutí v souvislosti s boji o Guadalcanal včetně bitev u východních Šalamounů a u Santa Cruz. V pozdější fázi války pak například bitev ve Filipínském moři a u Leyte. Byla několikrát poškozena a i když ji Japonci třikrát prohlásili za potopenou, vždy se ji podařilo zachránit a po opravách opět nasadit do bojů.

Vždy v přední linii, utrpěla mnoho šrámů i těžkých ran, ale vždy vítězná a připravená znovu a znovu hnát nepřítele, vítězit, bojovat.

I historie Církve je plná bojů, těžkých střetů, ale i Církev, Nevěsta Beránkova je nakonec vítězná, ozdobená, dekorovaná a milovaná.

Vítězit není nikdy snadné, nejde to bez bojů a bez bolestí, bez šrámů, zranění a odvahy…
Nepřítel vždy tvrdě dotíral – vně i zevnitř, pronásledování a boje přicházeli od nábožných lidí, od lidí toužících po slávě, uznání a bohatství tohoto světa, ale i od lidí světských, vládců i lidí sloužících vědomě či nevědomě zlu…

Boje uvnitř

  •  Ananiáš a Zafíra, snaha lží a podvodem si získat postavení a úctu v Církvi, zákoničtí učitelé pletoucí hlavu Galatským, lidé, kteří odpadli od víry a snažící se Církev pomluvit, zneuctít služebníky Živého Boha. Sekty, různá hnutí oslabující Církev. To jsou věci, které byly, jsou a budou. Zejména v „posledních časech“ – tedy dnes – je můžeme vidět velmi jasně… Znalost Písem, plnost Ducha, střízlivost, dobré učení a vyznání, to je tvou nejlepší obranou.

Boje vně

  • zákonníci, farizeové, saduceové – jména se mění, ale duch zůstává stejný. Bere na sebe aktuální, přijatelnou podobu a jméno – takže dnes máme v jednom, ekumenickém šiku různá náboženství. Představitel Římskokatolické církve se modlí v mešitě (a mnozí křesťané (?) tleskají), nebo se modlí společně se šamany, a vyznavači „přírodních“ božstev (jako by nečetl, že „bohové“ národů jsou modly a démoni), ale i pastoři a představitelé mnohých protestanstských uskupení (nevím proč se tak nazývají, když už dávno proti ničemu neprotestují),  mění Bibli a přijímají jako služebníky lidi žijící v hříchu – homosexuály, lesbičky, nebo respektují potratovou politiku, atd. Jistě, že pro takové „věřící“, bereš-li Písma vážně, budeš nepřijatelným fanatikem, nesnášenlivým, nevzdělaným pitomcem. Buď ti útěchou, že tak se dívali na Kristovi následovníky vždycky, a myslím si, že ve skrytu duše se tak dívají i na samotného Krista.
    A samozřejmě je tu „svět“ – čili princip „žít a užít“, nenávidící představu Boha, hříchu, Spasitele a soudu. Ti budou vždy rádi naslouchat „nezaujatým odborníkům“ z nábožných kruhů a vždy se rádi přidají k pronásledování a znevažování zbožných lidí, jejich života a práce. Díky Bohu za demokracii v našich zemích, která tyto snahy „drží na uzdě“, tedy alespoň zatím.

Co s tím?

Podívej se na Big E – USS Enterprise – nepokořená, vždy znovu a ještě s větší silou, lépe vyzbrojená, vyjíždí vstříc nepříteli. Tak jako Církev Beránkova, ke které patří i naše sbory Milosti, Ona je tou lodí, porážející zlo, satana a smrt. Přinášející život a naději tam, kde panovala zhouba, přinášející světlo tam, kde bylo království tmy.

Copak můžeme přestat, nebo jenom přibrzdit? Naopak, nadechni se a s novou silou, odvahou (angl. Enterprise) následuj Vítězného Beránka. Buduj sebe, buduj Boží dílo, neumdlévej, tvá odměna je jistá!

Zdroj: milost.cz, 26.1.2017


Zpět na zprávy