Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)

Trestným činem může být nesprávné gender zájmeno

Trestným činem může být nesprávné gender zájmeno

Kalifornský státní senát schválil návrh zákona zavádějící nový trestný čin, jehož skutková podstata spočívá v použití nesprávného zájmena pro transgender osobu. Podle hotair.com je návrh zákona nyní předložen státnímu shromáždění. Pokud by byl guvernérem schválen a podepsán, mohly by být proti osobám, kteří odmítají nazvat transgender osobu jejím zvoleným rodovým zájmenem, použity trestní sankce, včetně možnosti uvalení vazby. Návrh zákona prošel hlasováním senátu v poměru 26-12.

Podle Daily The Caller: „Zákon je v současnosti omezen svými účinky na pečovatelské ústavy a středně těžké pečovatelské zařízení. Pokud by byl přijat dle návrhu, hrozí dle kalifornského bezpečnostního zákona těm, kteří úmyslně a opakovaně „odmítají“ používat preferované jméno nebo zájmeno transgender obyvatel, pokuta ve výši 1000 dolarů a pobyt ve vězení až po dobu jednoho roku.“

Přestože současný rozsah zákona se vztahuje pouze na pečovatelské domy a pečovatelské zařízení, odborníci se domnívají, že pokud by byl přijat, brzy se stane zákonem také v jiných kontextech.

Komentář společnosti hotair, Jazz Shaw poznamenává, že Kalifornie je ve svých zákonech stále více liberální – natolik, že mnozí, (možná jen v žertu) naznačili, že hrozby Kalifornie o jejím odloučení od USA by nebyly pro zemi tak velkou ztrátou.

Zdroj: milost.cz, 26. 9. 2017

         www.christianheadlines.com
         28.8.2017 / Veronica Neffinger


Zpět na zprávy