Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)

Pokračujeme – 1.3.2018

Pokračujeme – 1.3.2018

Asi nepoviem nič nové, keď poviem, že Slovensko sa nachádza v dôležitom období. Po vražde mladého novinára a jeho priateľky Slovensko už neostane také ako pred tým, a ani by ostať nemalo. Preto všetky zbory povzbudzujem k zvýšenému modlitebnému úsiliu. Za čo a ako sa treba modliť:

„Napomínam tedy, aby sa predovšetkým konali prosby, modlitby, prímluvy a poďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení, aby sme žili pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti.“ (1Tim 2,1-2)

„Lebo vladári nie sú postrachom dobrému skutku, ale zlému. A chceš sa nebáť vrchnosti? Rob to, čo je dobré, a budeš mať pochvalu od nej, lebo je služobníkom Božím tebe na dobré. Ale ak robíš to, čo je zlé, boj sa! Lebo nie nadarmo nosí meč, lebo je služobníkom Božím, pomstiteľom, na hnev tomu, kto pácha zlé.“ (Rim 13,3-4)

1. Máme sa predovšetkým modliť za vládu.

2. Máme sa modliť za to, aby sme mohli žiť pokojným a pobožným životom. To však neznamená, že máme strčiť hlavu do piesku. Pokojný život je možné žiť iba v prostredí, kde je nastolená spravodlivosť. Ak sa dejú zločiny, bezprávie, krádeže a nikdy sa nič nevyšetrí, nemôžeme hovoriť o pokojnom stave.

3. Vláda má niesť meč proti bezbožným. Tí, ktorí žijú spravodlivo, majú byť týmto mečom chránení. Tragédia štátov prichádza vtedy, keď vláda používa meč (vplyv, silu), ktorá je skutočne krytá ozbrojenými zložkami, ako je polícia a armáda, na to, aby zlodejov chránila a spravodlivých šikanovala. Takéto vlády konajú proti Božiemu zriadeniu, strácajú svoju legalitu.

4. Skoro každý občan Slovenska sa stretol, narazil na nespravodlivosť systému, či už sa jedná o využiteľnosť práva, prístupu k financiám, štátnym zákazkám atď. A zase naopak, národ márne čaká na to, že budú vyšetrené do neba volajúce kauzy, popri tom, niekedy sa jedná o úplne školské príklady, ako napríklad vratky DPH. Na Slovensku sa stal okrídleným slogan „Skutok sa nestal“, tam, kde sa stal. Naopak, Kresťanským spoločenstvám Slovenska je už 11 rokov odopieraná registrácia, ako keby sa v tomto prípade nejaký skutok stal. Len sa stále nevie prísť na to, že aký. Stav, kedy obyčajná kresťanská cirkev, a nie mafia, je šikanovaná, je dosť výstižným faktom. Preto sa treba modliť:

a) Nech je vyšetrená vražda Jána Kuciaka, ale aj všetky kauzy, ktoré mal rozpracované, ktoré sú notoricky známe a traumatizujúce spoločnosť.

b) Treba sa modliť, podľa Biblie, nech nám dá Boh takú vládu, kde mafiáni a zlodeji budú potrestaní, a spravodliví a pobožní ľudia budú chránení.

Zdroj: milost.sk, 1.3.2018


Zpět na zprávy