A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Pokračujeme - 11.10.2017

Pokračujeme - 11.10.2017

Peter Gammons překvapil, poslední kampaň byla zřejmě nejlepší ze všech s ním. Je znát, že bratr Peter je zkušený Boží služebník a svou službu zformoval tak, aby v našem regionu přinesla co nejvíce užitku. I když mluvil lehkým tonem, vystříhal se množství vtipů, které jsou součástí kázání služebníků ze Západu. Delší dobu vyučoval, a to, jak lehce přešel k výzvám o spasení, bylo excelentní. Lidé reagovali, byli dotýkáni, přijímali Ježíše za svého Pána a obnovovali svůj vztah s Bohem.

Při modlitbách za uzdravení se projevilo silné pomazání. V Banské Bystrici jsme byli svědky toho, jak byl dvěma ženám navrácen sluch. Zajímavé na tom bylo to, že tyto ženy přicestovaly až z polského Krakova a nejen to, spletly si datum a přišly do Trenčína. V 18:00 vyrazily z Trenčína do Banské Bystrice, přišly ke konci shromáždění, šly si pro modlitbu za uzdravení, začaly slyšet a šly domů. Pán odpověděl na jejich víru.

Zdroj: milost.cz, 11. 10. 2017


Zpět na zprávy