Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)

Pokračujeme – 13.12.2018

Pokračujeme – 13.12.2018

Vianoce a zákonníctvo

V živote sa často dostaneme do situácie, keď sa musíme rozhodnúť medzi dvomi riešeniami, keď ani jedno nie je ideálne. Táto skutočnosť stojí za otázkou farizejov, ktoré prikázanie je najväčšie. Pýtali sa, lebo v bežnom živote museli jedno prikázanie porušiť, aby zachovali druhé. Problém zákonníkov je však v tom, že nemajú kľúče, podľa ktorých by význam prikázaní zoradili. Ježiš povedal, že týmto kľúčom je najväčšie prikázanie: „Milovať budeš...“ Keďže pre zákonníkov je láska veľká neznáma, rozhodovali sa zle, čo Pán Ježiš zhodnotil slovami: „Cedíte komára a pregĺgate ťavu.“

Znovuzrodení biblickí kresťania sú pred vianočnými sviatkami pred dilemou, ako ich správne prežiť. Na jednej strane vieme, že Vianoce nemajú biblický, ale pohanský pôvod – sú spojené s mnohými poverami, aj s okultizmom – avšak na druhej strane, snaha zákonnícky ich ignorovať, nedopriať deťom Mikuláša, Štedrý večer a rozsvietený stromček, plus skaziť náladu rodinným príslušníkom, ktorí sa z Vianoc tešia, sa zdá ako rozhodnutie horšie. Zákonníci predpokladajú, že keď budú cediť komára, určite získajú Božiu priazeň. Je však zaujímavé, že tí kresťania, ktorí míňajú energiu na boj proti milým Mikulášskym večerom pre deti alebo stromčekom, viac Božej priazne nezískali, nemajú pomazanie, čo ich činí, podobne ako farizejov, zlostnými. A tých, ktorí sa nedali chytiť do pasce zákonníctva, ale evidentne Boh medzi nimi koná, nazývajú podobne ako farizeji ,,žráči a pijani vína“. Je vôbec zaujímavé, že v tejto náročnej dobe, kedy musíme bojovať s masívnymi hriechmi, závislosťami, bezprávím v spoločnosti, terorizmom, rozpadom rodín a vzťahov, sa vedia niektorí kresťania zaoberať tak banálnymi vecami. Buďte si istí, že Mikulášska besiedka nie je príčinou týchto problémov a nevyriešia sa ani odstránením stromčekov. Je mi ľúto, že každoročne musíme na takéto hlúposti reagovať.

Prajem každému hojnosť pomazania aj cez vianočné sviatky, prítomnosť Božej lásky v každej rodine a, samozrejme, hojne darčekov, či už so stromčekom alebo bez neho.

Zdroj: milost.sk, 13.12., 2018


Zpět na zprávy