Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Pokračujeme – 16.4.2019

Pokračujeme – 16.4.2019

Církev v našem regionu se těší tím nejlepším podmínkám, aby mohlo být probuzení. Můžeme sloužit Pánu téměř bez omezení (úplná svoboda a přízeň světa není nikde a ta trocha šikany ze strany náboženských organizací a našeho milého ministerstva patří k věci). Záleží na nás, jak tento čas využijeme. K tomu, aby bylo probuzení, se musíme přidržet následujících bodů:

1) Je třeba, aby byl kázán Kristus. Využijeme všechny možnosti – přes osobní evangelizaci až po velké kampaně.

2) Je třeba vyučovat biblické pravdy a ne tradici, jinak by se Pán k naší práci nadpřirozeně nepřiznal.

3) Zůstáváme otevření vůči Svatému Duchu – přijímáme dary, ovoce, projevy a také radost Pánovu bez předsudků.

4) Nesmíme zapomínat na duchovní boj a exorcismus, neboť zlé duchovní síly různým způsobem brzdí probuzení.

5) Naše bohoslužby musí být moderní a zároveň důstojné. Ať je zachován pořádek, slušné chování a zároveň chvály a vůbec všechno ať je moderní.

6) Využívejme nejnovější technologie – hudební nástroje, aparaturu, kamery, osvětlení, jakož i možnost komunikovat přes YouTube a sociální sítě.

7) Především buďme srdeční, laskaví a milí. Zákoníci, přestaňte se starat do druhých lidí a povyberajte si trámy z vlastních očí.

Zdroj: milost.cz, 17.4.2019


Zpět na zprávy