Až se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. (Izaiáš 32,15)

Pokračujeme 18. 10. 2017

Pokračujeme 18. 10. 2017

Občas se setkáme s názorem, že by se křesťané neměli plést do politiky. Řeknu vám otevřeně, že je to hloupost, a pořádná.

Jednu skupinu, která šíří tyto názory, dokážu pochopit. Jsou to lidé, kteří se o politiku zajímají a chtějí mít podíl na politické moci, a tak získat přístup k možnostem, financím, konexím, lidově řečeno, ke korýtku. Nezapomínejme, že politici, prezident, ministři, poslanci, od Národní rady až po místní zastupitelstva, nic neprodukují. Z parlamentu ani z radnice netrčí komíny, ani se tu nic nepěstuje. Pouze se rozhoduje o tom, co už se vyprodukovalo. Ve formě daní se vysbírají prostředky, ty se potom přerozdělují. Čím užší skupina „zasvěcených“, tím lépe – pro ně.

Druhou skupinu už chápu méně. Jsou to samotní křesťané. Z různých důvodů, často kvůli zlému vyučování, neznalosti anebo z lenivosti, prohlašují, že oni hledají Boží království a do politiky se nepletou. Samozřejmě, Boží království je jediná dokonalá a spravedlivá forma vlády, ale tady na Zemi je nejlepší forma vlády demokracie. Čím víc čestných, seriózních, rozhleděných a morálních lidí se v demokracii angažuje, tím líp funguje. Jinak demokracie vynese do pozic lidi nejsilnější, nejvychytralejší, ale ne nejlepší.

I tito křesťané pravděpodobně chtějí, aby se lidé obrátili a bylo probuzení. Teoreticky si představme, že by se všichni obrátili, ale nikdo by nechtěl do politiky. Nebude vláda, nebudou starostové, nebude mít kdo vládnout, nebude mít kdo rozhodovat. Hloupé, že? A proto kandidujme a volme, a to na všech úrovních.

 

Zdroj: milost.cz, 18. 10. 2017


Zpět na zprávy