Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Pokračujeme

Pokračujeme

Kdybychom se na svět dívali pouze přirozenými očima, nemáme mnoho důvodů k optimismu – alespoň my, kteří žijeme na Slovensku. Nahrávky, které se převalily v posledních týdnech, překvapily i ty, kteří si o fungování slovenského státu nemysleli nic dobrého. Čtenáři to dává možnost lépe porozumět okolnostem, v nichž byla zamítnuta naše žádost o registraci. Mimochodem, registrační proces stále trvá a žádosti, která měla být vyřízena za třicet dní, není vyhověno ani po dvanácti letech. 

My jako věřící v Pána Ježíše Krista máme však jinou, a to věčnou nebeskou naději. Upíráme své zraky na našeho Spasitele, nedovolíme, aby se kazily naše charaktery, když se všude kolem rozmáhá zlo, a neodbočíme z našeho cíle získávat učedníky. Milost, kterou jako církev zažíváme v tomto období, je mimořádná. Na každém místě učedníci přibývají a vracejí se ovce ztracené. Pán je dobrý a Jeho milost trvá navěky. Pokračujeme.

Zdroj: milost.sk, 22.11.2019


Zpět na zprávy