Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. (Matouš 6,33)

Pokračujeme – 2.2.2018

Pokračujeme – 2.2.2018

Konferencia bola, akože ináč, skvelá. Odporúčam si vypočuťodkazy, celá konferencia je na YouTube. Samozrejme, lepšie bolo zúčastniť sa a posilniť sa v atmosfére Svätého Ducha. Na to, že je zimné obdobie, bola účasť prekvapujúco vysoká. Krstilo sa 40 ľudí, čo je slušný štandard. Všetkým, ktorí ste sa podieľali na týchto stretnutiach, ďakujem.

Venujte pozornosť akciám, ktoré organizujeme vo februári: v sobotu 10.2. bude v Žiline seminár o cirkvi a v Banskej Bystrici seminár o manželstve a rodine, v utorok 13.2. všetkých pozývam na seminár s predsedom Židovských obcí na Slovensku Igorom Rintelom, ktorý bude v Banskej Bystrici hovoriť na tému Biblia a financie.

Špeciálnu pozornosť venujte evanjelizačným kampaniam: príde Peter Gammons, Vasilij Docenko a Alex Peremot. Posilnite sa v Pánovi a zavolajte svojich známych.


K Biblickej škole

Dnes (piatok 2.2.2018) je záverečná piata časť zimného semestra. Na budúcom stretnutí (2. marca) bude avizovaná dlhšia písomka, ktorá preverí znalosti z celého prvého semestra. Na úspešné absolvovanie semestra je povinná účasť 4x a jedna neúčasť je ospravedlnená. Kto bol iba 3x, musí napísať prácu na tému Predobrazy Krista v Starom zákone. Túto prácu musí odoslať do 16.2.2018. Kto nevie splniť tieto podmienky, bude sa môcť zúčastniť letného semestra, ale potom bude musieť znovu nastúpiť do prvého ročníka.

 

Zdroj: milost.sk, 2. 2., 2018


Zpět na zprávy