„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Pokračujeme - 21.11.2017

Pokračujeme - 21.11.2017

Konference byla, jak jinak, skvělá. Opravdu. Krásné chvály, hojná účast, vylití Svatého Ducha a to, že se křtilo zase několik desítek lidí, je důkazem o Boží přízni a toho, že jdeme správným směrem. Dokazuje to vzrůstající účast.

Tato konference byla speciální odkazy. Zaobírali jsme se náročným tématem, a tím je změna mysli, srdce, našeho já. Zaobírali jsme se tím, jak zbořit hradby mysli a zbořit takové hradby, jakými jsou neodpuštění, psychické pouta anebo odmítnutí. To, že při službě bylo více pláče než obvykle, je důkazem, že Boží slovo zasáhlo srdce lidí. Čekáme dobré změny.
Pokračujeme.

Zdroj: milost.cz, 21.11.2017


Zpět na zprávy