„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Pokračujeme – 21.12.2018

Pokračujeme – 21.12.2018

Všem přeji požehnané Vánoce. Je co si připomínat, je co slavit, je nad čím se radovat. Vtělení Božího Syna je nejlepší zprávou pro celý svět. Narodilo se dítě, narodil se člověk z masa a kostí, v jehož žilách kolovala krev neposkvrněná hříchem. Nebýt této krve, vše je ztraceno. Ježíš se nenarodil proto, aby si užil život zde na zemi, ale proto, aby svůj život položil jako výkupné za nás hříšníky.

„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“  (Lk 2,14)

Zdroj: milost.cz, 21.12. 2018


Zpět na zprávy