Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno. (Jan 1,12)

Pokračujeme – 22.3.2018

Pokračujeme – 22.3.2018

Blíži sa konferencia a s láskou vás všetkých pozývam. Budeme uctievať Boha, kázať slovo, modliť sa, čím posilníme vplyv Božieho kráľovstva vo svojom živote, ale aj v štáte. A, samozrejme, znovu budeme krstiť, od nás sa už ľudia pripravujú.

Pred konferenciou som znovu pozval brata Alexa Peremota. Bude mať štyri služby v menších zboroch. Ak chcete zažiť Boží dotyk, odporúčam vám vycestovať a zúčastniť sa ich. Miestne zbory tým posilníte a sami budete občerstvení.

Buďme dobrej mysle, Ježiš kraľuje a príde. To, že Ho hľadáme, podriaďujeme sa mu, je to najlepšie, čo môžeme robiť. Pokračujeme.

Zdroj: milost.sk, 22. 3. 2018


Zpět na zprávy