Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. (Matouš 6,33)

Pokračujeme 24.

Pokračujeme 24.

Léto je skvělé. Hodnotím ho podle následujícího:

1. Mimořádně dobrá služba byla dětem, proběhly různé tábory, za což všem pracovníkům velmi pěkně děkuji.

2. Uskutečnilo se množství evangelizačních kampaní.

3. Navzdory dovoleným byly dobré bohoslužby s vysokou účastí, což svědčí o tom, že sbory vyrostly.

Takže církev se má dobře. Je na každém z nás, abychom si ruce udrželi čisté, měli vztah s Pánem na každodenní bázi – na modlitbách, v uctívání a při čtení Božího slova. Požehnaný zbytek léta.

Zdroj: milost.cz, 22.8.2019


Zpět na zprávy