Boží království totiž není v řeči, ale v moci. (1. Korintským 4,20)

Pokračujeme 3.5.2019

Pokračujeme 3.5.2019

Pokud se ohlédneme za minulou konferencí, můžeme opět konstatovat, že byla skvělá. Společně jsme se sešli, abychom chválili Pána, vyučovali Boží slovo a křtilo se zase několik desítek lidí. A církev roste a počet učedníků se množí.

Zažíváme ty nejlepší časy. John Huizing, který mluvil i na konferenci, pokračuje v kampani po našich sborech. Stále slýcháme o tom, jak lidé přijímají Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Je třeba pokračovat a věřit, že se Bůh může dotknout srdce každého člověka. Vždyť On nás stvořil a touží po tom, aby se lidé k Němu navrátili. Pracujme na tomto krásném cíli a neumdlévejme.

Děkujeme všem, kteří jste jakkoliv přispěli k požehnanému průběhu konference a podporujete Pánovu církev. Bůh vás žehnej, pokračujeme.

Zdroj: milost.cz, 4.5.2019


Zpět na zprávy