Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Pokračujeme 3.5.2019

Pokračujeme 3.5.2019

Pokud se ohlédneme za minulou konferencí, můžeme opět konstatovat, že byla skvělá. Společně jsme se sešli, abychom chválili Pána, vyučovali Boží slovo a křtilo se zase několik desítek lidí. A církev roste a počet učedníků se množí.

Zažíváme ty nejlepší časy. John Huizing, který mluvil i na konferenci, pokračuje v kampani po našich sborech. Stále slýcháme o tom, jak lidé přijímají Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Je třeba pokračovat a věřit, že se Bůh může dotknout srdce každého člověka. Vždyť On nás stvořil a touží po tom, aby se lidé k Němu navrátili. Pracujme na tomto krásném cíli a neumdlévejme.

Děkujeme všem, kteří jste jakkoliv přispěli k požehnanému průběhu konference a podporujete Pánovu církev. Bůh vás žehnej, pokračujeme.

Zdroj: milost.cz, 4.5.2019


Zpět na zprávy