Boží království totiž není v řeči, ale v moci. (1. Korintským 4,20)

Pokračujeme - 4.10.2017

Pokračujeme - 4.10.2017

Sláva Pánovi! Prvního kola Biblické školy se zúčastnilo kolem 860 studentů. Pokud vím, tak technika fungovala bez větších problémů a myslím, že bylo celkem zajímavé sledovat přenosy z různých míst. I přednášky byly podle mého názoru na dobré úrovni, ohlasy jsou dobré. Teď je důležité, abychom nadšení, které na škole je, udrželi i do budoucna. Škola se bude nadále formovat tak, aby přinesla co nejvíc užitku, co nejméně námahy. Čtyři hodiny intenzivního vyučování jedenkrát za měsíc se mi zdají optimální. Jestliže budete věnovat v týdnu hodinu, dvě, abyste si přečetli skripta a požadované biblické pasáže, bude to dobré. Porostete v známosti Slova. Věřím, že Biblická škola najde pevné místo v životě naší církve.

Zdroj: milost.cz, 4. 10. 2017


Zpět na zprávy