„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Pokračujeme - 8.11.2017

Pokračujeme - 8.11.2017

Normálně se líp dýchá…Jenom to potvrzuje, že to, jací lidé nám vládnou, má ohromný duchovní vliv.

To, že ĽSNS – Marián Kotleba utrpěla těžkou porážku, je pro bystrický region velkým požehnáním. Tito lidí s heslem „Za Boha a za národ!“ zneužívají velmi silné emoce, a to cítění národní a náboženské. Způsob, jakým to dělali, jen potvrzuje, že oni sami tomu nevěří.
Zamysleme se… ĽSNS více či méně otevřeně zpochybňuje holokaust. Neskrývá, že je antisemitská, což potvrzuje např. používáním „Protokolu sionských mudrců“, o kterém sami dobře vědí, že je to podvrh z dílny Čeka. Zároveň se ale hlásí ke křesťanství. Je absurdní, když se někdo, kdo nenávidí Židy, nechá vyfotit klečíc před sochou Marie, snažíc se jí zasvětit sebe a svou stranu. Proč je to absurdní? Matka Ježíše, Marie, byla čistokrevná Židovka. Samozřejmě že to dotyční neberou vážně, ale jedná se o zneužití náboženského cítění, především u starších lidí, a též o braní Božího jména nadarmo.

Proto se lépe dýchá. Modlíme se za nové župany (hejtmany), ať lépe spravují věci veřejné. Pokračujeme.

Zdroj: milost.cz, 8.11.2017


Zpět na zprávy