Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Pokračujeme - 8.1.2018

Pokračujeme - 8.1.2018

Všetkým prajem požehnané pôstne obdobie. Niekoľko myšlienok na povzbudenie:

1. Nie je otázka, či sa máme pôstiť, lebo Ježiš hovorí: "Keď sa budete postiť..."

2. Keď sa postíme, Boh nám oplatí zjavne. To znamená, že bez pôstu prebehne náš život inak ako s pôstom. 

3. Pôst nie je otázka spasenia, ale otázka kvalitného chodenia s Bohom.

4. Aby bol pôst úspešný, treba sa vystríhať bezbožnosti, hriechom, treba si dávať pozor na ústa. 

5. V pôste si dávame diétu aj od vecí, ktoré nie sú priamo hriechom, ako je napr. sledovanie TV, surfovanie, smskovanie, zbytočné švitorenie po telefóne. 

6. Pri pôste sa pokorujeme, skúmame svoje srdce, dávame si pozor na arogantné správanie, povýšenosť, pýchu a správame sa krotko. 

7. Ak sa nemôžeš zo zdravotného alebo pracovného dôvodu úplne postiť, nemaj výčitky. Daj Pánovi toľko, koľko vládzeš. 

8. Ušetrený čas venujeme modlitbe, osobnej aj spoločnej v cirkvi. 

9. Hlavným cieľom pôstu je zmena životného štýlu, disciplína, oslobodenie od závislostí. Ale pri pôste môžeme mať aj konkrétne ciele. 

Niektoré výsledky pôstu sú:

1. Ninive bolo zachránené pred božím súdom, keď sa postili.

2. Židia boli zachránení vďaka tomu, že sa Mardocheus, Ester a ďalší postili.

3. Keď sa Kornélius postil, prišiel k nemu anjel Pánov a dal mu potrebné inštrukcie.

4. Keď sa Daniel postil a modlil, uviedol do pohybu celú anjelskú hierarchiu.

5. Keď sa učeníci postili, Svätý Duch k nim prehovoril a Barnabáš s Pavlom boli vyslaní do služby. 

6. Izaiáš ďalej hovorí, že pri pôste nám vzíde svetlo, získame vedenie, Boh sa nám ohlási, pomazanie nás obkolesí a budeme donášať ovocie ako záhrada. 

Zdroj: milost.sk, 8. 1. 2018


Zpět na zprávy