Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. (Matouš 6,33)

Reinhard Bonnke je u Pána

Reinhard Bonnke je u Pána

Reinhard Bonnke odišiel do nebeského domova. Podľa môjho názoru to bol najväčší Boží služobník svojej generácie. Bol to človek, ktorý najviac ovplyvnil môj život. Africké evanjelizácie som mal možnosť vidieť už v predrevolučných dobách a uvedomil som si, aké to je, keď Pán nájde človeka s veľkým a horiacim srdcom. Brat Reinhard bol svojím prejavom neuveriteľne rýdzi a presvedčivý. Ostáva pre nás úžasným vzorom hodným nasledovania.

Pastor Jaroslav Kříž


Zpět na zprávy