Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno. (Jan 1,12)

Rozhovor s Alexandrem Peremotem

Rozhovor s Alexandrem Peremotem

Odkud jsi k nám přijel a můžeš, prosím, říct pár slov o vaší církvi?

Zdravím vás, přijel jsem z Rigy, z Lotyšska, z církve Zamilovaní do Ježíše, lépe řečeno, je to mise Zamilovaní do Ježíše. Já sám se více věnuji službě za hranicemi Lotyšska, v Lotyšsku mám nevelký sbor, vlastně několik sborů. Věnuji se kázání evangelia, nejvíce však kážu v jiných zemích, velmi často v Rusku.

Naši službu Zamilovaní do Ježíše jsme začali 6. prosince 2006, s posláním přinést lásku Pána Ježíše nevěřícím a křesťanům pomoci vrátit se do první lásky. Nejdříve jsme prostě kázali evangelium u nás v Rize, kde se obrátilo 2000 lidí za 3 měsíce, většinou mládež, a pak jsme se začali pohybovat po celém Lotyšsku. Hospodin nám v letech 2007 a 2008 dal 4000 spasených lidí celkem v 37 městech a menších městech.

Kázali jsme na ulicích, v nemocnicích, dětských domovech, v domovech důchodců, kde se obrátilo 14 000 lidí, ale ne všichni jsou v církvích. Hodně jsme pracovali v dětských domovech, navštívili jsme všechny dětské domovy v Lotyšsku.

Brzy jsme šli kázat evangelium také do Ruska. Od konce roku 2007 jsme začali práci také v jiných zemích a od roku 2008 jezdím kázat do různých sborů a církví v zahraničí, vyučuji lidi pouliční evangelizaci a pořádám konference.

Jak se ti dnes u nás líbilo?

Ohromně, skvěle jsem se cítil. Hned, jak jsem přišel do sboru, byla překrásná atmosféra a během chval jsem začal cítit Boží lásku, navíc jsem v duchu uviděl některé věci ohledně budoucnosti Česka, uviděl jsem, jak mládež a dorost jde a káže evangelium a jak je země spasená. Viděl jsem velké věci, jaké vaše církev zažije v probuzení. Atmosféra byla pozoruhodná, lidé byli pozoruhodně žízniví po Bohu. Kázat a modlit se bylo velmi lehké, jako u sebe doma.

Jak vidíš Prahu a Českou republiku?

Vím, že už dříve byla Praha i celá Česká republika tím místem, kde hořel Boží oheň, kde byla první reformace už před Lutherem. V Lotyšsku víme i o hnutí moravských bratří, které se šířilo všemi směry, i do Lotyšska. Moravští bratři, kteří přijeli k nám do Lotyšska, ho velmi ovlivnili, díky nim zde byly založeny Bratrské církve. Věřím, že Česko má velký historický význam. To, co vidíme dnes, je dočasné. Věřím tomu, že Bůh způsobí velkou duchovní žízeň v církvích. Zpočátku u každého člověka individuálně, tak, jak jsem o tom dnes kázal, hluboké vnitřní probuzení každého člověka pro Boha i vztah s ním a s církví.

Věřím tomu, že Česko jako takové prožije velké probuzení. I Praha bude místem, kde se budou obracet lidé. Včera jsme se procházeli po městě a chci vám říct, tak, jak jsem to včera říkal vašemu pastorovi, věřím, že v tomto městě se bude kázat evangelium, že v tomto městě bude Svatý duch na ulicích. A rovněž se změní image země, lidé přestanou brát drogy a podobně.

Nemůžeme se dívat na to, co vidíme očima, ale musíme se dívat na to, co vidíme v duchu.

Jaké je duchovní klima v Lotyšsku?

Lotyšsko je dobrá, nádherná země a bylo hodně proroků, kteří přijížděli a říkali, že Lotyšsko, Litva, Estonsko a Finsko budou ti, kdo „zapálí“ Rusko. O tom kdysi kázal Bob Johns. Znám i proroctví Hadsona Taylora, že bude velké probuzení v Rusku a v něm budou hrát svou roli skandinávské státy.

Vím také, že pobaltské země, například Estonsko, byly použité v éře komunismu k tomu, aby probuzení přišlo do SSSR. V roce 1973 bylo 3 roky za sebou probuzení v Tallinnu v Estonsku, v církvi byla silně přítomná Boží sláva. Ještě v době sovětského svazu tam lidé cestovali vlakem, aby viděli baptistickou církev, jejíž budova se nacházela přímo naproti budově KGB. Bůh už tenkrát používal Pobaltí, tak věřím, že i Lotyšsko má svou úlohu, aby do této oblasti přineslo Boží oheň.

V současné době jsou u nás v Lotyšsku ohromné, nádherné církve, které jsou tam od probuzení v 90. letech. Tehdy byla založena například církev Dobrá zvěst, dále velká církev Nová generace, která je i na Ukrajině a v Rusku, a slyšel jsem, že i v Praze jsou nějací bratři z této církve. Také je tam několik menších sborů, se kterými spolupracuji. Řekl bych, že v Lotyšsku je dobrá duchovní atmosféra, ale víme, že je potřeba více změn, více Boha, více ohně, více jednoty mezi církvemi, mezi bratry, i více touhy po probuzení. Za to se modlíme. Amen!

Jaký je běžný program ve vaší církvi?

Máme pravidelné bohoslužby, každý den jsou modlitby. Buď se potkáváme ve sborových prostorech, nebo se setkáváme virtuálně a modlíme se přes internet. Jeden den v týdnu se postíme, podle toho, jak nás vede Bůh, protože potřebujeme bořit překážky, abychom měli moc, víru.

Když jsem doma, děláme každý den evangelizace, chodíme na ulici. Nedávno jsem kázal na ulici a zastavila mě policie. Mysleli si, že obtěžuji mládež, ale potom se omluvili. Zjistili, že jsem normální, že jsem pastor, že kážu evangelium.

Pokud byste chtěli slyšet nějakou statistiku, v době, kdy jsme to ještě počítali, se na ulicích modlilo modlitbu spasení více než 70 000 lidí, pak jsme přestali počítat.

Ať vás Bůh požehná a zapálí ten samý oheň zachraňovat lidi!
Zachraňování lidí, to není v programu, ale v srdci, to vyplývá z hlubokého vztahu s Bohem.

Zdroj: milost.cz, 4.4.2017

 


Zpět na zprávy