„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Škola pre Tretí Chrám otvorená

Škola pre Tretí Chrám otvorená

Chrámový inštitút v Jeruzaleme oznámil otvorenie školy pre potomkov kmeňa Lévi pre ich eventuálny návrat do služby v Treťom Chráme.

„Sme nesmierne nadšení, že môžeme oznámiť tento nový krok smerom k obnoveniu služby vo Svätom Chráme. Na prvom mieste a predovšetkým vyzývame kohanitov (levítskych kňazov) z celého sveta, aby podporili tento špeciálny projekt, ktorý znamená návrat k ich dedičnému právu,“ uvádza v stanovisku Chrámového inštitútu jeho riaditeľ rabín Chaim Richman. V inom príspevku rabín Richman poznamenal, že „príprava pre Chrám už viac nie je snom, ale realitou, v ktorej môže každý zohrať svoju úlohu“.

Chrámový inštitút taktiež spustil v rámci portálu Indiegogokampaň s cieľom vyzbierať financie na kňazský tréning, obsahujúci napríklad kurzy ako využívať modernú technológiu v chrámovej službe.

Chrámová hora v Jeruzaleme je v súčasnosti obsadená mešitami Skalný dóm a al-Aksá, ktoré moslimovia považujú za svoje tretie najsvätejšie miesto.

Veľa Židov a kresťanov verí, že jedného dňa sa Tretí Chrám postaví na miesto moslimských miest v súlade s niekoľkými biblickými proroctvami.

 

Zdroj: Israel Today,11.8.2016 (s videom) milost.sk, 17.8. 2016

Foto: Rabín Chaim Richman pri modeli truhly zmluvy (jta.org)


Zpět na zprávy