Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Týždeň podľa Daniela Šobra

Týždeň podľa Daniela Šobra

Vydanie 28.5.2018 

O  čom svedčí výsledok írskeho referenda o  potratoch? 

Írsko do tohto víkendu patrilo medzi niekoľko posledných európskych krajín legislatívne obhajujúcich právo na život detí, ktoré boli počaté, no doposiaľ sa nenarodili. Referendum o  zrušení zákazu interrupcií dopadlo jednoznačne, viac ako dve tretiny (68%) hlasujúcich sa vyslovili za potraty a  tak sa postavili proti jednému z  dôležitých prikázaní Desatora: proti prikázaniu nezavraždíš. 

Tento výsledok nám hovorí niečo veľmi dôležité o  stave Katolíckej cirkvi v Írsku, ku ktorej sa hlási okolo 80% Írov. Oficiálne postoje tejto cirkvi k  potratom sú jednoznačné, jej ovečky to však vidia inak. Prečo tomu tak je? Tradičné cirkvi na celom svete, ktoré zostali iba inštitúciami a  stratili vyznávačskú silu a  schopnosť presvedčiť a  presviedčať spoločnosť o  správnych biblických hodnotách, prestávajú vykonávať úlohu, ktorú dal cirkvi sám Pán – byť svetlom sveta a soľou zeme. 

Človek, ktorý spoznal Krista a  miluje Božie slovo, by ťažko mohol zahlasovať za legalizáciu vraždy. Írsko teda nemôžeme, podobne ako asi žiadnu krajinu Európy, naďalej považovať za kresťanskú krajinu. Možno je to krajina s  kresťanskou tradíciou, tá nám však v  priamom prenose ustupuje pred ofenzívou liberálnej ideológie. 

Záver: Írsko potrebuje evanjelium, Európa potrebuje evanjelium, treba zakladať živé zbory, modliť sa a  neohrozene kázať. Cirkev si nemôže dovoliť byť skanzenom historickej kresťanskej kultúry, musí byť hlasom zrozumiteľne komunikujúcim večné pravdy. Taká je realita a  taká je úloha pre Kristových učeníkov 21. storočia. 

Zdroj: milost.sk, 28. 5. 2018


Zpět na zprávy